Značký archívu: U-Multirank

Projekt U-Multirankt zhodnotilo viac ako 1300 univerzít. Výsledky sú pozitívne

studenti

Projekt U-Multirank, ktorý je financovaný Európskou úniou,  zverejnil svoje tretie a najväčšie globálne hodnotenie, v ktorom pomáha študentom, učiteľom a zamestnávateľom, aby mohli správne rozhodnúť o vysokých školách z viac ako 90 krajín. U-Multirank je prvý globálny spôsob hodnotenia, ktorý ľuďom umožňuje porovnať univerzity v súlade s rôznymi možnosťami kritérií, …

Viac ... »
Consent choices