Značký archívu: udržateľnosť finančného systému

EK predkladá novú stratégiu na zvýšenie udržateľnosti finančného systému EÚ

Komisia

Európska komisia v utorok prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania. V novej stratégii udržateľného financovania sa predovšetkým stanovuje niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície – a inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) – na prechod EÚ na …

Viac ... »
Consent choices