Značký archívu: UNI Europa

Nová pozícia pre UNI Europa v Bruseli

UNI Europa, Európska odborová federácia pre zamestnanci služieb súkromného sektora v Európe, rozširuje svoj tím! Communications Officer je zodpovedný za rozvoj a implementáciu stratégie, nástrojov a správ s cieľom zlepšiť vplyv UNI Europa o kľúčových zainteresovaných strán v Európe. Pozícia Communications Officer bude hlásiť tajomníkovi a úzko spolupracovať s pracovníkmi …

Viac ... »
Consent choices