Značký archívu: us steel

Európska komisia schválila akvizíciu US Steel spoločnosťou Nippon Steel

Európska komisia na základe nariadenia EÚ o fúziách schválila nadobudnutie výlučnej kontroly nad americkou spoločnosťou United States Steel japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Transakcia sa týka predovšetkým výroby a predaja výrobkov z ocele. Komisia dospela k záveru, že oznámená transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže vzhľadom na obmedzené postavenie spoločností …

Viac ... »
Consent choices