Značký archívu: vzťah USA EÚ

M. Beňová: Záujmy EÚ a USA sú často rozdielne a vzájomne si konkurujú

EU USA

Témou dnešného plenárneho zasadnutia bol aj aktuálny stav a budúcnosť vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Dôležité je predovšetkým, aby sa rozvíjali na základe rovnosti a vzájomného rešpektu. Rozprava by sa mala týkať aj vplyvu zmätočného sťahovania vojenských jednotiek z Afganistanu na partnerstvo medzi Úniou a USA. „Spojenecké angažovanie sa stálo …

Viac ... »
Consent choices