Značký archívu: WADA

Dohovor o manipulácii športových súťaží má zabrániť podvodom v športe

Európska komisia zaviedla nový míľnik v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov pod záštitou Dohovoru o manipulácii športových súťaží. Za posledné dva roky zohrala Európska komisia kľúčovú úlohu pri príprave a dojednávaní dohody. Ešte pred začiatkom konferencie povedala Androulla Vassiliou, európska komisárka zodpovedná za šport: „S výsledkami zápasov je cezhraničný problém a opatrenia na európskej úrovni …

Viac ... »
Consent choices