Značký archívu: zelené aktivity

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

priroda

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, o ktorých dnes diskutovali podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec s podpredsedom vlády SR a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom. Plán obnovy ako najzelenší balík opatrení na Slovensku dokáže na zelené opatrenia vyčleniť najviac …

Viac ... »
Consent choices