Dovolenkári a cestovatelia budú lepšie chránení

ľudia na letisku
PHOTO: Flickr.

Európska komisia sa rozhodla posilniť právnu ochranu dovolenkárov. Doteraz totiž mali komplexnú ochranu iba cestovatelia, ktorí si rezervovali vopred stanovený balík dovolenkových služieb (kombinácia letov, ubytovania alebo prenájmu vozidla).  Nie každý ale cestuje takýmto spôsobom. Namiesto výberu z hotových balíkov služieb ponúkaných v katalógu si ľudia mnohé služby vyberajú kombinuj a prispôsobujú sami. Využívajú pri tom najmä internet.

Podľa prieskumov si 23% európskych turistov rezervuje štandardné dovolenkové balíky. Rovnaký počet radšej siahne po personalizovaných balíkoch služieb, ktoré dodáva jeden alebo viacero prepojených obchodníkov. Práve túto druhú skupinu súčasné pravidlá ochrany nepokrývajú alebo jej neposkytujú dostatočnú mieru právnej istoty. Ľudia o tom pritom vôbec netušia. Často sa preto stanú obeťami pochybných a neférových obchodných praktík operátorov. Pod ochranu novej smernice sa ale konečne dostane aj zhruba 120 miliónov cestujúcich, ktorí si kupujú personalizované cestovné služby.

Reforma teda prinesie:

  • prísnejšie kontroly z hľadiska predraženia (s 10 % stropom na zvýšenie cien) a povinnosť pristúpiť k zníženiu cien za rovnakých okolností,
  • posilnenie práv týkajúcich sa zrušenia:  spotrebitelia budú môcť pružnejšie ukončiť zmluvu pred odchodom na cestu, pričom organizátorovi zaplatia primerané odškodnenie. Bezplatne budú môcť od zmluvy odstúpiť v prípade prírodnej katastrofy, občianskych nepokojov alebo podobnej vážnej situácie v danej destinácii, ak by to narušilo ich dovolenkový pobyt, napr. v situácii, keď veľvyslanectvá neodporúčajú cestovať do príslušnej oblasti,
  • lepšiu informovanosť o zodpovednosti
  •  lepšie možnosti nápravy:  zníženie ceny v prípade, že služba cestovného ruchu nebola taká, ako bolo dohodnuté, možnosť požadovať odškodnenie za „nemateriálnu ujmu“ v prípade pokazenej dovolenky.
  • jednotné kontaktné miesto v prípade, že nastanú problémy: spotrebitelia budú môcť adresovať sťažnosti alebo nároky priamo predajcovi (cestovnej kancelárii), od ktorého si dovolenku zakúpili.
  • právo na vrátenie peňazí a prípadne na zabezpečenie návratu do vlasti v prípade, ak sa počas dovolenky predajca, dopravca alebo akýkoľvek ďalší príslušný poskytovateľ služieb dostane do úpadku – platí aj pre ľudí, ktorí využijú personalizované balíky.
  • lepšiu informovanosť o tom, kto zodpovedá za poskytovanie jednotlivých služieb.

 

 

Až 54% turistov a dovolenkárov cestuje individuálne, čiže dopravu, ubytovanie, či prenájom automobilu si kupujú ako samostnatné položky. Títo cestujúci zostanú aj po reforme mimo ochrany, hoci sa aj na nich uplatňujú všeobecné pravidlá ako napr. práva pasažierov, ochrana proti nekalým obchodným podmienkam.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices