Čerpanie eurofondov. Vážny sa teší, opozícia je v strehu

euro peniaze
PHOTO: Flickr.

Zo zasadnutie Výboru pre európske záležitosti odchádzal Podpredseda vlády SR pre investície spokojný. O opozícii sa to však povedať nedá. Kým Ľubomír Vážny (SMER-SD) oceňuje pragmatický a konštruktívny prístup, keďže sa na Výbore odsúhlasil návrh Európskej komisie o predĺžení čerpania eurofondov, Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) hovorí o obavách v ďalšom čerpaní. Výbor totiž na svojom rokovaní odsúhlasil zmenu nariadenia 1083/2006. Schválením tejto zmeny sa pre Slovenskú republiku uplatní pravidlo N+3 na čerpanie záväzkov rokov 2011 a 2012, ktorým sa možnosť  čerpania prostriedkov predĺži o jeden rok.

Rovnako sa zmenou tohto nariadenia má predĺžiť možnosť zvýšeného spolufinancovania z eurofondov pre tzv. programové krajiny, čiže krajiny najviac zasiahnuté dlhovou krízou, ktoré participujú na programe konsolidácie verejných financií, riadenom Európskou komisiou. Táto skutočnosť vytvára ideálne podmienky na  schválenie návrhu v pléne Európskeho parlamentu v priebehu októbra a jeho úspešnú realizáciu do konca roku 2013.

Hlasovanie Výboru EP pre regionálnu politiku preto považuje podpredseda vlády SR za ďalší pozitívny krok smerujúci  k umožneniu dočerpania finančných prostriedkov, o ktoré by SR prišla, keby zmena nariadenia schválená nebola. „Sme radi, že úsilie, ktoré bolo zo  strany predsedu a podpredsedu vlády SR  vynaložené na dosiahnutie tohto cieľa nebolo zbytočné a veríme, že Európsky parlament na svojom zasadnutí v októbri tento zámer hlasovaním odobrí“, povedal Vážny.

SDKÚ-DS: Prípravy na čerpanie eurofondov na roky 2014-2020 vzbudzujú obavy

Výbor pre európske záležitosti prerokoval v dňoch 19.9. a 24.9. 2013 stav príprav Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020. Podpredseda vlády Ľubomír Vážny po dva dni odpovedal na otázky členov Výboru, ale vôbec nerozptýlil obavy o čerpanie eurofondov na nové programové obdobie. „Vláda potrebuje zvýšiť dôraz v tejto oblasti a urýchliť prípravy na čerpanie doteraz najvyššej sumy európskych zdrojov, ktorá bola výsledkom ťažkých jednaní počas viacerých slovenských vlád.“ zdôraznil podpredseda VEZu Ivan Štefanec. „Je to evidentné aj v porovnaní s okolitými krajinami, ktoré sú už omnoho ďalej. Potrebujeme znížiť počet operačných programov a predovšetkým znížiť administratívnu záťaž na slovenskej strane.“ pokračoval podpredseda Výboru, ktorý upozornil aj na potrebu zosúladenia s cieľmi Stratégie 2020 a nastavenia priorít a osobitne na podporu vzdelávania a malého podnikania. „Správne nastavenie a efektívne využitie európskych zdrojov bude dôležité pre náš rozvoj.“ upozornil Ivan Štefanec.

Viac..  Jozef Mihál: Novela o energetickej hospodárnosti budov bude mať veľký význam aj pre Slovákov

 

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices