podnik
PHOTO: Ilutračné, European Comission.

Veľký úspech Slovenska! Medzi najlepšími projektami v súťaži o Európsku cenu za podnikanie aj slovenský uchádzač

európska cena za podporu podniaknia
PHOTO: European Comission

Európska cena za podporu podnikania. Súťaž, v ktorej obstoja len tie najlepšie projekty z celej Európy. Slovenský uchádzač sa medzi najlepších prepracoval vďaka projektu chránenej dielne zameranej na začlenenie zdravotne postihnutých do všetkých oblastí života. Spočiatku sa projekt sústreďoval na opravu áut, teraz už koordinuje ďalšie chránené dielne v rámci programu Škoda Handy ZŤP v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Tento program prispel k hladkému začleneniu zdravotne postihnutých do spoločnosti tak, že im ponúkol cenovo zvýhodnené vozidlá a komplexnú teoretickú aj praktickú prípravu uchádzačov o vodičský preukaz. V roku 2009 projekt získal cenu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za začlenenie zdravotne postihnutých do pracovného prostredia.

SILNÁ KONKURENCIA

Existuje veľa rôznych spôsobov, ako vytvoriť nové podniky a pracovné miesta. Niekoľko vynikajúcich iniciatív na podporu podnikania si nedávno zmeralo kvality v národných kolách Európskej ceny za podporu podnikania 2013. Ich víťazi potom majú šancu zastupovať svoju krajinu pri udeľovaní ceny na celoeurópskej úrovni. Z niekoľkých stoviek kandidátov sa nakoniec vybralo 19 projektov v šiestich kategóriách, ku ktorým pribudla jedna nová pod názvom „Podpora rozvoja ekologických trhov a efektívneho využívania zdrojov“.

Do súťaže sa zapojili uchádzači z 26 krajín EÚ vrátane nového člena EÚ Chorvátska a kandidátov na členstvo Turecko a Srbsko. Víťazov v každej zo šiestich kategórií vyhlási podpredseda Komisie Antonio Tajani 25. novembra 2013 na zhromaždení malých a stredných podnikov v litovskom Vilniuse. Jeden z projektov získa prestížnu cenu poroty.

Viac..  Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

ČO JE TO EURÓPSKA CENA ZA PODPORU PODNIKANIA?

Európska cena za podporu podnikania sa od roku 2006 udeľuje za výnimočné počiny pri podpore podnikania a malých firiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od začatia udeľovania ocenení bolo zaznamenaných viac ako 2 500 projektov, ktoré dokopy podporili vytvorenie viac ako 10 000 nových spoločností. Medzi jej ciele patrí identifikovať a oceniť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli podniknuté s cieľom podporiť podnikanie, predviesť príklady najlepších podnikateľských politík a praktík a podeliť sa o ne, zvýšiť informovanosť o úlohe, ktorú podnikatelia zohrávajú v európskej spoločnosti, a povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Porota na vysokej úrovni pozostávajúca zo zástupcov podnikateľov, štátnej správy a akademických kruhov posúdila 53 víťazných projektov z národných kôl a vytvorila tohtoročný užší výber. Projekty, ktoré sa doň dostali, pochádzajú z Belgicka (2 projekty), Cypru, Dánska (2 projekty), Fínska, Francúzska, Írska (2 projekty), Talianska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Srbska (2 projekty), Slovenska, Turecka a Spojeného kráľovstva.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices