Rada Európy: Migrujúce deti bez sprievodu dospelých prežívajú „peklo“

chlapec
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vo svojej správe o dodržiavaní ľudských práv upozornil na problém migrujúcich detí v Európe, ktoré nie sú sprevádzané rodičmi alebo príbuznými. Mnohé z nich po príchode do Európy totiž zažívajú drsné zaobchádzanie.

Ide o deti, spomedzi ktorých mnohé zažili traumu a zneužívanie ešte pred príchodom do Európy. Rada Európy upozorňuje, že s takýmito deťmi treba zaobchádzať starostlivo a dodržiavať ich základné práva.

Muižnieks v tejto súvislosti pripomenul, že štátne orgány nesmú nikdy zabudnúť, že migrujúce deti, vrátane tých, ktoré sú žiadateľmi o azyl, sú predovšetkým deti. Detské práva musia mať vždy prednosť, čo napríklad znamená, že imigračné kontroly by nikdy nemali byť proti princípom Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Rada Európy uviedla, že vie o tom, že vlády niektorých štátov EÚ, ale aj mimo únie, sa v súčasnosti zaoberajú otázkou ako uľahčiť návrat detí bez sprievodu do ich pôvodnej krajiny. Úrady v Holandsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve a Švédsku (Dánsko je tu ako pozorovateľská krajina) sa napríklad snažia vytvoriť v Afganistane inštitúciu s názvom „Privítacie centrum.“ Koordinátorom projektu je Švédsko, ktoré rokuje s úradmi v Afganistane pre získanie konkrétnych priestorov pre centrum.

Predstava týchto krajín, ktoré bojujú so zvyšujúcou sa imigráciu detí bez sprievodu dospelých, je taká, že deti vrátené domov budú umiestnené v takomto centre až kým sa im nepodarí stretnúť sa so svojou rodinou.

Miestne a niektoré medzinárodné mimovládne organizácie, ako aj inštitúcie v rámci OSN a Rady Európy však vyjadrili obavy v súvislosti s týmto plánom. Odborníci na migráciu detí a mladistvých tvrdia, že vystopovanie rodiny opustených detí je v Afganistane takmer nemožné.

Viac..  Júlia Navaľná: „Ak chcete poraziť Putina, bojujte s jeho zločineckým gangom"

Rada Európy tiež upozornila na to, že doterajšie skúsenosti, aj keď obmedzené, s posielaním detí do ich domovských krajín, kde prebiehajú vojnové konflikty, predstavujú vysoké riziko, že tieto deti sa stanú predmetom obchodovania pre sexuálne a vojenské účely.

Komisár Muižnieks skonštatoval, že všeobecne sú deti po návrate do vojnou zmietaných krajín vo veľkom nebezpečenstve prenasledovania. RE má poznatky o tom, že mnoho z vrátených detí sa niekoľko dní po návrate do takýchto krajín jednoducho stratilo.

Rada Európy upozorňuje, že by sa nemali dodržiavať princípy repatriácie v tých prípadoch, keď maloletým po vynútenom návrate domov hrozí strata slobody alebo života. Štáty, ktoré k tomu predsa len pristúpia, by mali byť zodpovedné za ďalší osud vrátených detí do miest, kde je ohrozená ich bezpečnosť a sloboda.

ZDROJ: Europskyparlament.sk

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices