Aktualizované: Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Zrejme pre chybu úradníka

hus divá
PHOTO: Flickr

Slovenská smernica o vtáctve ešte stále nie je zosúladená s tou európskou. Európska komisia preto vyzvala Slovensko, aby vec dala urýchlene do poriadku. Ak sa nám to do dvoch mesiacov nepodarí, komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Napriek poklesu populácie voľne žijúcich vtákov SR v roku 2009 zaviedla benevolentnejšie poľovnícke predpisy. Komisia v tejto veci zaslala Slovensku 27. februára 2012 formálnu výzvu a hoci sa viacero otázok vyriešilo, určité obavy pretrvávajú.

Slovensko prisľúbilo zavedenie oblastí zákazu lovu v chránených územiach Dunajské Luhy a Záhorské Pomoravie s cieľom zastaviť pokles populácie husi divej, husi slatinnej a chochlačky zapracovať do smernice o vtáctve. Zmeny však stále nie sú schválené.

Komisia preto Slovensku zasiela vo veci takzvané odôvodnené stanovisko. V prípade, že nedôjde k náprave, môže byť celá záležitosť predložená Súdnemu dvoru EÚ so sídlom v Luxemburgu.

Európska komisia v septembrovom súbore rozhodnutí o porušení predpisov oznámila právne kroky voči 21 z 28 členských štátov EÚ. Takýto súbor predkladá komisia pravidelne každý mesiac. Právne kroky vyvodzuje voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa legislatívy EÚ.

Viac..  EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Podľa Jozefa Ridzoňa z organizácie SOS/BirdLife Slovensko situáciu skomplikovala najmä vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Chyba úradníka podľa neho spôsobila, že text vyhlášky, ktorá má vtáctvo chrániť, neodkazuje správne na prílohy. Tým je potom prakticky nevykonateľná.

Viac sa dočítate na spravodajskom portáli Noviny.sk

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices