Každý podozrivý bude mať už od začiatku právo na advokáta a kontakt s rodinou

 

súd
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Každý, kto sa stane podozrivým a začnú ho vyšetrovať, bude mať právo na právnika od začiatku konania až do jeho ukončenia. A je jedno, v ktorej krajine EÚ sa práve bude nachádzať. Ak to nebude v jeho domovine, bude mať podozrivý právo na kontakt s konzulárnym úradom svojho štátu. A takisto mu nikto nesmie upierať kontakt s rodinou.

Taký je návrh Európskej komisie, ktorý už schválila Rada ministrov, a tak ho formálne prijali. Stáva sa teda zákonom. Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť  Viviane Redingová neskrývala nadšenie: „Tento zákon je víťazstvom spravodlivosti a občianskych práv v Európskej únii. Ide o tretí návrh, ktorý Európska komisia predložila s cieľom zaručiť práva na spravodlivý súdny proces ľuďom v celej EÚ bez ohľadu na to, či sú doma alebo v zahraničí. Plníme svoj sľub posilniť občianske práva v celej Európe.“ Nezabudla však podotknúť, že teraz je rad na členských štátoch, ktoré musia tento zákon zahrnúť do svojich právnych systémov. Dostanú na to tri roky.

Každý rok prebieha v 28 členských štátoch Únie  až osem miliónov trestných konaní. A hoci môže právo na obhajobu využiť každý podozrivý, podmienky, za ktorých sa môže obrátiť na advokáta, sa všade líšia. V niektorých štátoch sa napríklad osoba podozrivá z trestného činu nemôže spoľahnúť na právnika počas policajného vypočúvania. Rozdiely existujú aj pokiaľ ide o právo podozrivých upovedomiť príbuzných, zamestnávateľa alebo svoj konzulát o tom, že boli zatknutí.

Viac..  Šefčovič poprial Pellegrinimu úspešný výkon mandátu v časoch mimoriadnych výziev

Čo teda smernica presne zmenila:

– zabezpečuje prístup k advokátovi od začiatku policajného vypočúvania a počas celého trvania trestného konania

– umožňuje uplatňovať právo na dôverné stretnutia podozrivého s advokátom na primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočné vykonávanie práva na obhajobu

– advokátovi umožňuje zohrávať počas vypočúvania aktívnu úlohu

– zabezpečuje, aby bol v prípade zatknutia podozrivého niekto – napríklad člen rodiny – upovedomený o tomto zatknutí a aby podozrivý dostal možnosť komunikovať so svojou rodinou,

– umožňuje podozrivým, aby mohli byť v zahraničí v kontakte s konzulátom svojho štátu a prijímať návštevy

– osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, sa vďaka nej poskytne možnosť právneho poradenstva v štáte, kde boli zadržané, aj v štáte, kde bol vydaný zatykač.

 

O nin

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices