Prieskum zručností Európanov: mladí Slováci by mali zabrať

test
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia a OECD sa rozhodli preveriť si zručnosti dospelých obyvateľov Európy. A výsledky nie sú práve najlichotivejšie. Každý piaty dospelý Európan má slabiny v čítaní, písaní i počítaní. Zárukou nie je ani vysokoškolský diplom. Ukázalo sa, že zručnosti v rovnakom odbore nie sú všade rovnaké.

Vôbec prvé testovanie dospelých – PIAAC (nazývané aj PISA) si prekleplo to, čo naozaj vieme. Umožnilo porovnať zručnosti mladých ľudí po škole vo vekovej kategórii 16-24 rokov s celou vzorkou dospelých – teda vo veku od 16 až do 65 rokov. Konkrétne sa merala gramotnosť a čitateľské schopnosti, matematické zručnosti a praktické využitie IT a spracovanie informácií. Testovalo sa v 33 krajinách, a nechýbalo ani Slovensko.

Obišli sme dobre – z porovnania vyplynulo, že sa z hľadiska matematiky i gramotnosti nemáme za čo hanbiť. Dokonca sme nad priemerom vyspelých krajín (avšak v prípade gramotnosti to závisí od použitej metódy úpravy výsledkov). To však platí pre starších „dospelákov“. Pri mladých ľuďoch sme na tom trošku horšie – v gramotnosti sa pohybujeme okolo priemeru alebo dokonca pod ním. Zaujímavé je, že mladí ľudia pri tom mali mierne lepšie výsledky ako tí starší. Stále sa však nedostali na úroveň mládeže v iných vyspelých krajinách. Veľmi slabé výsledky Slovensko dosiahlo v tretej kategórii  – praktické využitie IT a spracovanie informácií. Zaostali ešte aj mladí ľudia, ktorí sa dnes prakticky neodlepia od počítačov. Prieskum zručností dospelých teda Slovensku priniesol jasnú správu: treba zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu.

Hlavným zistením prieskumu je, že až 20% obyvateľov Únie v produktívnom veku má nízku úroveň zručností v oblasti čítania, písania a počítania. Najviac ich je medzi nezamestnanými, ktorým hrozí, že spadnú do „pasce nízkej kvalifikácie“, keďže sa ako dospelí vzdelávajú len málo alebo vôbec. Problémy s čítaním, písaním a počítaním má v Španielsku a Taliansku dokonca každý tretí dospelý! Prekvapili ale aj krajiny ako Írsko, Francúzsko, či Veľká Británia – tam má slabé výsledky každý piaty.

Viac..  Krajiny EÚ prisľúbili 7,7 miliardy eur na humanitárne účely

Fakt, že 25 % dospelých zase nemá digitálne zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií iba potvrdil, že je naozaj potrebná nová iniciatíva Komisie, ktorá sa zameriava práve na tento problém. Najzručnejší sú v tomto smere v Holandsku, Švédsku a Fínsku; naopak zlé výsledky mali Španieli, Taliani a Cyperčania. A tu sme „vynikli“ aj my, Slováci – s počítačom u nás nemá skúsenosti takmer pätina dospelých.

Ďalšia vec je, že medzi jednotlivými krajinami sa objavili až zarážajúce rozdiely v zručnostiach získaných v rámci formálneho vzdelávania. Napríklad takí čerství absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania v Holandsku a Fínsku majú podobnú alebo lepšiu úroveň zručností ako vysokoškolskí absolventi v Írsku, Španielsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a na Cypre.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktorý presadzuje prioritné financovanie reforiem v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, po zverejnení výsledkov vyhlásil: „Vyzývam členské štáty, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond na investovanie do zručností a odbornej prípravy nezamestnaných mladých ľudí, ako aj do celoživotného vzdelávania pracovníkov v strednom a pokročilejšom veku.“

 

O nin

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices