Europoslanci schválili nový systém kontroly hraníc. Migranti to budú mať cez slovenské hranice oveľa ťažšie

hranice
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty budú môcť vďaka systému kontroly hraníc „EUROSUR“, ktorého prevádzkové pravidlá schválil Parlament, lepšie predchádzať, odhaľovať a bojovať proti nelegálnej migrácii, ale aj zachraňovať životy migrantov. EUROSUR členským štátom umožní v reálnom čase zdieľať snímky a dáta týkajúce sa vývoja na vonkajších hraniciach EÚ.

Cieľom komunikačnej siete EUROSUR je posilniť odhaľovanie, prevenciu a boj proti nelegálnej migrácii a cezhraničnej trestnej činnosti. Poslanci trvali na tom, že systém bude musieť byť využívaný aj na záchrane života migrantov.

„Len prostredníctvom európskeho systému kontroly môžeme zabrániť tomu, aby sa z oblasti Stredozemia stalo pohrebisko pre utečencov, ktorí sa na člnoch nespôsobilých na plavbu na mori snažia prepraviť za lepším životom v Európe. Aby sme zabránili ďalšej tragédii podobnej tej na Lampeduse, je potrebný rýchly zásah,“ uviedol v priebehu stredajšej plenárne rozpravy spravodajca Jan Mulder (ALDE, NL).

Členské štáty EÚ využívajúce EUROSUR budú musieť vždy rešpektovať ľudské práva, vrátane zásady, ktorá zakazuje vracať migrantov na miesta, kde by mohli byť ohrozené ich životy alebo slobody.

Prevádzkové pravidlá EUROSURu tiež od používateľov vyžadujú, aby chránili všetky základné práva EÚ, vrátane ochrany osobných údajov. Akékoľvek odovzdávanie osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ alebo tretím krajinám prostredníctvom EUROSURu musí byť úplne výnimočné a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Členským štátom je ďalej zakázané využívanie EUROSURu na poskytovanie informácií tretím krajinám, využiteľných na identifikáciu osoby- ktorej žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa v danom čase posudzuje alebo ktorej život alebo fyzická integrita môžu byť ohrozené.

Viac..  Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

Prečo systém EUROSUR

Cieľom EUROSURu je zlepšenie správy vonkajších pozemných a námorných hraníc EÚ prostredníctvom lepšej výmeny informácií medzi členskými štátmi a agentúrou pre správu hraníc EÚ Frontex. Patrí medzi ne zdieľanie, v reálnom čase a prostredníctvom chránenej komunikačnej siete, dát a informácií rôznych orgánov a sledovacích nástrojov, napríklad satelitov či systémov hlásenia lodí.

Podľa údajov agentúry Frontex prekročilo v roku 2012 nelegálne hranice EÚ viac ako 72.000 osôb, zhruba o polovicu menej ako v roku 2011.

Systém bude fungovať ešte tento rok

Prevádzkové pravidlá EUROSURu už boli dohodnuté s vládami členských štátov. Bulharsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko začnú EUROSUR používať 2. decembra 2013. V ostatných členských štátoch by mal EUROSUR začať fungovať 1. decembra 2014.

Pre nový systém EUROSUR hlasovalo 479 poslancov , 101 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

Viac sa dozviete v priloženom videu (slovenské titulky).

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices