KÁCER, Ratislav; Áder János
PHOTO: redakcia/E.MA

Slovensko má nového veľvyslanca v Maďarsku. Stal sa ním prezident SAC Rastislav Káčer

KÁCER, Ratislav; Áder János
PHOTO: redakcia/E.MA

Bratislava/Budapešť, 17.októbra: Ambasádor Rastislav Káčer, čestný prezident Slovenskej atlantickej komisie (SAC), odovzdal v stredu poverovacie listiny do rúk maďarského prezidenta Jánosa Ádera a ujal sa postu veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku.

Veľvyslanec Káčer sa bude usilovať o budovanie stabilných vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom a posilnenie historických zväzkov medzi Budapešťou a Bratislavou, najmä v širšom kontexte Vyšegradskej skupiny a regionálnej spolupráce.

Generálny tajomník SAC Róbert Vass vidí v novom poste veľvyslanca Káčera jasnú výzvu: „Veľvyslanec Káčer odchádza do susednej krajiny, ktorá je dôležitá pre spoluprácu v strednej Európe, odchádza do štátu, ktorý momentálne predsedá Vyšehradskej skupine, takže si myslím, že tu máme silný prvok kontinuity.“

Veľvyslanec Káčer však bude aj naďalej pôsobiť v Slovenskej atlantickej komisii ako čestný prezident.

Pri revitalizovaní Slovenskej atlantickej komisie zohral veľvyslanec Káčer spolu s generálnym tajomníkom Vassom dôležitú úlohu a výraznou mierou prispel k rozvoju SAC na organizáciu, ktorá je schopná tvarovať nielen európsku,  ale aj transatlantickú agendu prostredníctvom konferencií ako GLOBSEC. „Neboli by sme schopní rozvíjať tieto koncepty bez podpory ľudí ako veľvyslanec Káčer, ktorí prišli do SAC a priniesli so sebou znalosti, skúsenosti a kredit z medzinárodnej politiky a diplomacie,“ povedal generálny tajomník SAC Róbert Vass a dodal: „V tomto zmysle budeme pokračovať v spolupráci a verím, že vďaka veľvyslancovmu novému postu bude táto spolupráca pre región ešte prínosnejšia.“

Viac..  Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

Veľvyslanec Káčer prišiel do Slovenskej atlantickej komisie v roku 2008 po 16 rokoch pôsobenia vo vládnej sfére. Zastával post veľvyslanca Slovenska vo Washingtone D.C., pracoval na veliteľstve NATO v Bruseli a zastával vysoké posty na ministerstvách zahraničných vecí a obrany.

Slovenská atlantická komisia

Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislá, nestranícka, mimovládna organizácia, ktorá sa venuje predovšetkým otázkam medzinárodnej bezpečnosti a politiky. Cieľom SAC je aktívne sa podieľať na vytváraní bezpečnostnej a zahranično-politickej debaty v Európe i za jej hranicami, prostredníctvom podpory aktivít Slovenska a stredoeurópskeho regiónu v medzinárodných záležitostiach. Slovenská atlantická komisia je hlavným organizátorom medzinárodného bezpečnostného strategického fóra Globsec a zastrešuje Centrum pre európskej záležitosti (CEA) a think tank Stredoeurópsky politický inštitút (CEPI).

O red

Odporúčame pozrieť

Z EÚ začala platiť prechodná fáza mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach

V nedeľu v členských krajinách EÚ vstupuje do platnosti mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) …

Consent choices