Grécko sa stalo 16. krajinou EÚ uľahčujúcou rozvody medzinárodných manželstiev

PHOTO: Flickr.
PHOTO: Flickr.

Grécko oznámilo svoje rozhodnutie pripojiť sa k 15 krajinám, ktoré sa už riadia pravidlami EÚ umožňujúcimi medzinárodným manželským párom vybrať si krajinu, ktorej právne predpisy sa budú uplatňovať pri ich rozvode.

Od 12. júna 2012, kedy začali platiť nové predpisy, sa členské štáty EÚ vôbec prvýkrát rozhodli pokračovať v integrácii prostredníctvom postupu „posilnenej spolupráce“. Tá bola zavedená Zmluvou z Nice v roku 2001, ktorá sa však nevyužívala až do obdobia druhej Barrosovej Komisie. Dnes umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia v prípade, že sa na nich nedohodlo všetkých 28 členských štátov.

V prípade pravidiel upravujúcich rozvod tak mohlo vďaka postupu posilnenej spolupráce pôvodne 14 krajín v roku 2011 schváliť nariadenie, ktoré v roku 2012 prijala Litva a teraz aj Grécko. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť párom právnu istotu a zabrániť nadmernému zaťažovaniu súdov, ako aj špekulovaniu v súvislosti s voľbou súdu pri rozvodovom konaní, a zároveň páry uchrániť od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

„Pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničných rozvodov vytvorili nový základ pre európsku integráciu. Ukázali cestu pre ďalší vývoj v oblastiach, v ktorých chýbajúca jednomyseľnosť bola prekážkou pokroku. Vďaka nim sa právne inovácie zavedené Lisabonskou zmluvou uplatnili v praxi“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Je veľmi povzbudivé vidieť, že ďalší štát požiadal o možnosť pripojiť sa k posilnenej spolupráci, ktorá medzinárodným manželským párom pomáha v prípade rozvodu. V dobe, keď sa vďaka voľnému pohybu osôb môžu muži a ženy z rôznych kútov Európy stretávať a zaľúbiť sa, musíme zabezpečiť, že v prípade rozvodu budú mať právnu istotu“.

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa manželia na tom nedohodnú, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať. Nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti 21. júna 2012, nemá žiaden vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo, ani nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Viac..  Výzva: Tipy na Úradnícky čin roka 2023

Vzhľadom na takmer 1 milión rozvodov v EÚ v roku 2009 (údaje Eurostatu) toto nariadenie pomáha manželským párom, v ktorých partneri majú rôznu štátnu príslušnosť, párom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo žijúcim spolu mimo svojej domovskej krajiny a chráni ich pred komplikovanými, zdĺhavými a bolestnými postupmi.

Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje najmenej deviatim členským štátom pokročiť v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je blokované malou menšinou členských štátov. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa pripojiť k takejto posilnenej spolupráci, keď si to želajú.

Rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, prijali vlády členských štátov v roku 2010. Sú to krajiny ako Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Neskôr sa k nim pripojila aj Litva a spomínané Grécko. Slovensko medzi ne zatiaľ nepatrí.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices