Spomedzi EÚ majú Slováci najmenej úverov na bývanie

podiel obyvateľov žijúcich vo vlastnom ale s úverom na bývanieŽivot bez strechy nad hlavou si dnes už nevieme azda ani predstaviť. Riešenie otázky bývania ale nebýva vždy jednoduché. Často sa jedná o celoživotnú investíciu, a preto je sprevádzané mnohými dilemami. Hoci väčšina z nás býva vo vlastnej nehnuteľnosti, a teda úverové splátky nepozná, z roka na rok narastá podiel tých, u ktorých sa kúpa bytu alebo domu bez úveru z banky nezaobíde. Napriek tomu vo vlastnej nehnuteľnosti ale s úverom bývame v oveľa menšej miere ako iní Európania.

Na Slovensku žije podľa údajov Štatistického úradu EÚ [Eurostatu] vo vlastnom bývaní až 90,2 % obyvateľov. Až 82 % – ám Slovákov ale každomesačné splácanie hypotéky alebo úveru na nehnuteľnosť nič nehovorí. Vo vlastnom ale s úverom tak žije iba každý dvanásty Slovák [t. j. 8,2 % obyvateľov]. V rámci EÚ patríme teda medzi krajiny s najnižším podielom obyvateľov, ktorí bývajú v nehnuteľnosti, na ktorej kúpu si museli požičať z banky.

Bývať na dlh je vyslovene raritou už iba v Rumunsku a Bulharsku, kde takto žije 0,6 % resp. 1,5 % obyvateľov. Menší podiel takto bývajúcich ľudí v porovnaní so Slovenskom nájdeme ďalej už iba v Chorvátsku, Litve a Slovinsku. Podobná situácia ako u nás je ešte v Lotyšsku a Poľsku. Naopak, najväčší podiel domácností s hypotékou alebo iným úverom na bývanie nájdeme vo Švédsku [takmer dve tretiny] a v Holandsku [necelých 60 %].

Podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky z hľadiska bývania s hypotékou či úverom na nehnuteľnosť patríme medzi najmenej zadlžené národy aj vo V4. V tesnom závese za nami nasledujú už spomínaní Poliaci s podielom 8,4 % občanov. V Česku žije vo vlastnom ale s úverom až 18,1 % obyvateľov, v Maďarsku dokonca 23,1 %. V eurozóne alebo v EÚ žijú v nehnuteľnosti, na kúpu ktorej si požičali z banky, približne traja z desiatich obyvateľov.

Vo vlastnom byte alebo dome, ale zároveň aj s úverom na bývanie, žijú na Slovensku prevažne rodiny s deťmi [s podielom 6,7 %]. Zvyšných 1,5 % predstavujú bezdetné domácnosti, zväčša mladé páry, ktoré sa na rodičovstvo ešte len pripravujú. Iba mizivé percento bytov alebo domov s úverom na bývanie je obývaných jednotlivcami alebo seniormi.

Viac..  Ján Figeľ: Slovensko a spojené brehy Atlantiku

Hoci stále patríme medzi národy, ktoré žijú v úverovaných nehnuteľnostiach zriedkavejšie, situácia sa počas uplynulých rokov zmenila aj u nás. Podiel obyvateľov žijúcich vo vlastnom ale s úverom je totiž dvojnásobne vyšší [8,2 %] ako v roku 2006 [3,8 %].

Tento trend potvrdzujú aj údaje z bankového sektora SR. Stav úverov na bývanie [hypoték, iných úverov na nehnuteľnosti či úverov stavebných sporiteľní] sa podľa údajov Národnej banky Slovenska [NBS] na konci prvého polroka 2013 nachádzal na úrovni takmer 14 mld. EUR. Medziročne sa tak zvýšil o necelých 12 %, oproti koncu roka 2006 bol ale takmer trojnásobne vyšší.

Kúpa bytu ale nie je jediným dôvodom, prečo ľudia siahajú po úvere z banky. Vďaka spotrebným úverom sa mnohí Slováci púšťajú do či už väčších alebo menších rekonštrukcií, alebo si  prostredníctvom nich financujú kúpu nového nábytku či elektroniky. Stav spotrebných úverov sa na konci prvého polroka 2013 vyšplhal na 2,6 mld. EUR, čomu zodpovedal vyše 13 % – ný medziročný nárast. V porovnaní s koncom roka 2006 je tak aktuálny stav spotrebných úverov pre obyvateľstvo približne dvojnásobne vyšší.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices