Kupujete stavebný materiál? Všetky informácie o ňom budete musieť nájsť online, navrhuje Európska komisia

stavebný materiál
PHOTO: Flickr.

Komisia zjednodušuje administratívu a zníženie nákladov pre podniky v odvetví stavebníctva. Podľa návrhu budú musieť výrobcovia stavebných výrobkov (napr. tehly, izolácie, dvere, atď) povinne uverejňovať na svojich internetových stránkach parametre svojich výrobkov.  Obsahovať budú musieť informácie o ich základných vlastnostiach ako požiarna odolnosť, mechanická pevnosť alebo energetická účinnosť.

V súčasnosti musia byť tieto informácie poskytnuté zákazníkovi individuálne, či už osobne, alebo poštou na vyžiadanie. Online dostupnosť týchto vyhlásení by malo umožniť rýchlejšiu komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca, znížiť produkčné náklady a uľahčiť predaj stavebných výrobkov. Návrh, ktorý doplní nedávno implementovala nariadenie o stavebných výrobkoch, tiež umožní, aby spotrebitelia mohli zistiť, aký výkon by mali očakávať od produktu, ktorý sa chystá kúpiť, čím sa zvýši dôvera spotrebiteľov.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie: „Stavebníctvo je dôležitým odvetvím hospodárstva EÚ. Ďalším znížením administratívnej záťaže chceme pomôcť tento sektor zotaviť sa zo súčasnej krízy. Komisia sa preto snaží, aby sa dala táto iniciatívna realizovať čo najrýchlejšie.“

Viac..  Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá EÚ na zníženie odpadu z textilu a potravín

Trh stavebných výrobkov obsahuje viac ako 40 skupín výrobkov, napr. dvere, tepelnoizolačné výrobky, cement, strešné výrobky alebo tehly. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobku bude popisovať jeho dôležité aspekty, ako je jeho úroveň požiarnej odolnosti alebo mechanickú pevnosť.

Stavebníctvo predstavuje asi 9,5% HDP a 10% pracovnej sily EÚ. Od začiatku krízy však zažilo dramatický pokles.

O red

Odporúčame pozrieť

budova

Smernica o energetickej hospodárnosti budov prijatá s cieľom znížiť účty za energiu a znížiť emisie

Komisia víta konečné prijatie posilnenej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je ďalším míľnikom Európskej …

Consent choices