Európa sa búri proti testovaniu na zvieratách. Zbiera státisíce podpisov, aby sa tým zaoberal Európsky parlament

testovanie zvierat myš klietka
PHOTO: Flickr.

Tri skupiny sa dohodli, že nazbierajú milión podpisov, aby sa Európsky parlament začal zaoberať ich požiadavkami. Ide o Stop Vivisection (Zastavte vivisekcie), ktorá požaduje koniec skúšania na živých zvieratách, skupinu Right2Water (Právo na vodu), ktorá tvrdí, že „voda je verejný statok, a nie tovar“ a One of Us (Jeden z nás), ktorá chce, aby EÚ ukončila financovanie činností, pri ktorých sa predpokladá zničenie ľudských embryí.

Dnes uplynie lehota, v rámci ktorej mali organizátori prvých ôsmich európskych iniciatív občanov (ECI) zozbierať vyhlásenia o podpore. Tri skupiny podľa svojho tvrdenia dosiahli cieľ zozbierať jeden milión podpisov, a to vrátane minimálneho počtu podpisov najmenej v siedmich členských štátoch, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch o ECI.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič: „Veľmi ma teší, že trom takým rozdielnym európskym iniciatívam občanov sa podľa všetkého podarilo dosiahnuť stanovený cieľ. Dokazuje to, že tento veľmi ambiciózny a jedinečný experiment v nadnárodnej priamej demokracii vyvolal záujem v celej Európe.

Je mi ľúto, že organizátori ďalších piatich iniciatív nedosiahli takýto úspech. Ich úsilie a energia však určite neboli vynaložené zbytočne. Všetkým sa podarilo nadviazať vzťahy s ľuďmi s podobnými hodnotami na celom kontinente a vyvolať skutočné celoeurópske debaty o otázkach, ktoré sú pre nich očividne veľmi dôležité. Sú to pevné základy, na ktorých môžu stavať pri ďalších kampaniach.

Viac..  Čaputová v Európskom parlamente vyzvala Slovákov na účasť v eurovoľbách

Vnútroštátne orgány majú teraz tri mesiace na validáciu podpisov. Tento proces sa v prípade iniciatívy Right2Water začal už v septembri. Po zvalidovaní úspešnej európskej iniciatívy občanov má Komisia tri mesiace na to, aby iniciatívu preskúmala a rozhodla o ďalších krokoch. S cieľom podrobnejšie objasniť otázky nastolené v iniciatíve sa potom stretne s organizátormi. Organizátori takisto dostanú príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament. Komisia nakoniec vydá oznámenie, v ktorom uvedie, k akému záveru dospela v súvislosti s iniciatívou, či plánuje podniknúť nejaké kroky, prípadne aké, a dôvody svojho rozhodnutia.

O red

Odporúčame pozrieť

budova

Smernica o energetickej hospodárnosti budov prijatá s cieľom znížiť účty za energiu a znížiť emisie

Komisia víta konečné prijatie posilnenej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je ďalším míľnikom Európskej …

Consent choices