„Igelitkám“ odzvoní. Európska komisia už prijala návrh na zníženie ich spotreby

igelitka
PHOTO: Flickr.

O plánoch Európskej komisie a znížení používania plastových tašiek sme vás už informovali. Tak ako sa dalo predpokladať, Európska komisia už prijala návrh, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby znížili ich spotrebu. Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie, vrátane poplatkov, vnútroštátnych cieľov zníženia spotreby alebo za určitých podmienok aj zákazu. Ľahké plastové tašky sa často využívajú iba jednorazovo, ale môžu pretrvávať v životnom prostredí stovky rokov, často v podobe škodlivých mikroskopických častíc, o ktorých sa vie, že sú obzvlášť nebezpečné pre život v moriach.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Prijímame opatrenia na vyriešenie veľmi vážneho a veľmi viditeľného environmentálneho problému. V Európe skončí každý rok viac ako 8 miliárd plastových tašiek v odpade, čo veľmi škodí životnému prostrediu. Niektoré členské štáty už v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali ďalšie, mohli by sme ich dnešnú celkovú spotrebu v Európskej únii znížiť až o 80 %.“

Technicky sa návrhom mení smernica o obaloch a odpadoch z obalov, pokiaľ ide o dva hlavné prvky. Po prvé, od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na obmedzenie spotreby plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, pretože tie sa opätovne nepoužívajú tak často ako hrubšie tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu. Po druhé, tieto opatrenia môžu zahŕňať využitie ekonomických nástrojov, ako sú poplatky, vnútroštátne ciele zníženia spotreby a obchodné obmedzenia (podliehajúce pravidlám vnútorného trhu Zmluvy o fungovaní EÚ). Vysoké miery zníženia dosiahnuté v niektorých členských štátoch prostredníctvom zavedenia poplatkov a iných opatrení ukazujú, že účinnými opatreniami je možné dosahovať výsledky.

Návrh vychádza z opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi a z požiadaviek ministrov životného prostredia EÚ adresovaných Komisii, aby posúdila priestor pre opatrenia na úrovni EÚ. Prichádza po rozsiahlych verejných konzultáciách, v ktorých sa našla široká podpora pre celoúnijnú iniciatívu v tejto oblasti.

Viac..  Eugen Jurzyca: Hlasoval som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou

Vlastnosti, ktoré zabezpečujú obchodný úspech plastových tašiek – nízka hmotnosť a odolnosť voči znehodnoteniu – prispievajú aj k ich veľkému rozšíreniu v životnom prostredí. Nestávajú sa súčasťou tokov odpadového hospodárstva a hromadia sa v našom životnom prostredí, najmä vo forme morského odpadu. Po odhodení sa môžu plastové tašky zachovať stovky rokov. Morský odpad sa začína čoraz viac pokladať za závažný celosvetový problém, pretože ohrozuje morské ekosystémy a zvieratá, ako sú vtáky a ryby. Existujú aj dôkazy o hromadení veľkého množstva odpadu v európskych moriach.

Odhaduje sa, že v roku 2010 sa na trh EÚ dostalo 98,6 miliardy plastových tašiek, čo znamená, že každý občan EÚ použil za rok 198 plastových tašiek. Prevažnú väčšinu týchto takmer 100 miliárd tašiek tvoria ľahké plastové tašky, ktoré sa využívajú opätovne oveľa menej často ako hrubšie tašky. Údaje o spotrebe sa medzi členskými štátmi výrazne líšia, pričom ročná spotreba ľahkých plastových tašiek na obyvateľa sa pohybuje v rozpätí od 4 tašiek v Dánsku a vo Fínsku až po 466 tašiek v Poľsku, Portugalsku a na Slovensku.

 

O red

Odporúčame pozrieť

J. Bíreš: EÚ prisľúbila predĺžiť zákaz dovozu štyroch ukrajinských agrokomodít

Situácia na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami dovážanými z Ukrajiny na jednotný trh EÚ dominovala utorňajším …

Consent choices