Finančná pomoc Grécku: dostanú závratných 550 miliónov eur!

Grécko
PHOTO: Flickr.

Diaľnice, infraštruktúra miestnych samospráv a vôbec prvýkrát aj podpora rastu zamestnanosti najmä mladých ľudí. Na tieto účely má Grécko dostať viac ako pol miliardy eur vo forme výhodnej pôžičky. Poskytne mu ju Európska investičná banka. V Aténach dnes o tom podpísali štyri dohody.

„Táto chvíľa prichádza iba päť mesiacov po podpise inovatívnych obchodných a finančných dohôd, ktoré sme vytvorili práve kvôli Grécku. Som rád, že krajina dostáva dotáciu na to, čo potrebuje najviac: rast a zamestnanosť. Pomáhame Grécku pokračovať v budovaní krajiny, k čomu patrí aj výstavba diaľnic a ciest, či miestnych úradov. Chceme prispieť k zlepšeniu životných podmienok a podporiť dve veľké grécke banky a dlhoročných partnerov v poskytovaní pôžičiek malým a stredným podnikom. Taktiež štartujeme finančnú podporu šitú na mieru, ktorá má zabezpečiť viac pracovných miest pre mladých ľudí,“ skonštatoval pri podpise prezident EIB Werner Hoyer.

Väčšinu peňazí, až 350 miliónov eur, zhltne program výstavby diaľníc. Úver bude financovať výstavbu 239 kilometrov nových úsekov a úpravy na 434 kilometroch už existujúcich ciest. Tento krok bude mať silný vplyv na zamestnanosť a rast HDP a má tak zohrať osobitnú úlohu pri obnove gréckeho hospodárstva.

50 miliónov eur zase poputuje na vklady a úvery pre orgány miestnej samosprávy. Umožní im to investovať do oblasti dopravy, vzdelávacej infraštruktúry, obnovy a ochrany kultúrneho a historického dedičstva, či verejných budov a tiež do zlepšenia životného prostredia a infraštruktúry cestovného ruchu. Malo by to výrazne zlepšiť životné podmienky obyvateľov celej krajiny.

Viac..  Poberatelia dôchodkov mimo EÚ musia do 15. apríla doručiť Potvrdenie o žití

Nuž a napokon 150 miliónov eur získajú malé a stredné podniky a grécke partnerské banky. Peniaze sú určené na financovanie projektov, ktoré majú podporiť  malé a stredné podniky v oblasti priemyslu, cestovného ruchu a služieb. A práve tu by sa mala prejaviť podpora zamestnanosti mladých. Podmienky na získanie peňazí totiž budú nasledovné:

– ak podnik v ostatných šiestich mesiacoch zamestnal aspoň jedného mladého človeka a plánuje tak urobiť aj v horizonte pol roka,

– ak bude ponúkať odbornú prípravu a stáže mladým ľuďom,

– ak bude spolupracovať s technickými univerzitami a školami s takýmto zameraním a v čase letných stáží bude zamestnávať jej študentov.

Európsku investičnú banku vlastnia všetky členské štáty EÚ. Peniaze si požičiava na kapitálových trhoch a za nízke úrokové sadzby poskytuje úvery na projekty zamerané na zlepšenie infraštruktúry, dodávok energie alebo environmentálnych noriem v rámci EÚ, ako aj v susedných a rozvojových krajinách.

O nin

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices