Nezamestnanosť mladých je stále katastrofálna! Je riešenie na dosah?

nezamestnanosť mladých
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Veľa sa o tom diskutuje, ale stále sa v podstate nič nemení. Čísla sú však také, že nútia europoslancov k priam horúčkovitej aktivite. Vyše 5 a pol milióna mladých ľudí v celej Únii o práci iba sníva. To je viac ako celé Slovensko!

Taká je štatistika zo septembra. Vyjadrené v percentách: 23 a pol. Zamestnať sa nevie minimálne jeden z piatich mladých Európanov. V Grécku a v Španielsku sú na tom katastrofálne – každý druhý. Sedem a pol milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov nielenže nemá prácu, ale ani neštudujú, ani si nerobia žiadny kurz, či nadstavbu. Navyše rozdiely medzi krajinami sú obrovské – kým v Nemecku si prácu márne hľadá „iba“ necelých 8 percent tamojšej mládeže, spomínané Grécko je s číslom 57,3% rekordérom na opačnej strane.

Mladí ľudia pritom majú skvelú výhodu: väčšina z nich nemá problém cestovať za prácou do inej krajiny. Napriek tomu momentálne takto fungujú iba slabé tri percentá mladých zamestnancov. Európska komisia už zhodnotila situáciu ako vrcholne neprijateľnú. Čo chce však robiť?

V prvom rade sa snaží a naďalej bude snažiť mladým ľuďom vo veku do 25 rokov zabezpečiť prácu, ďalšie vzdelávanie alebo stáž – a to do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo nástupu na úrad práce. To si však vyžaduje štrukturálne reformy, ktoré musia zaviesť členské štáty. Skúsenosti v Rakúsku a vo Fínsku už ukázali, že investovať do mládeže sa oplatí. V druhej spomínanej krajine sa po zavedení tohto pravidla výrazne znížila nezamestnanosť mladých – až 83,5% z cieľovej skupiny si do troch mesiacov skutočne našlo prácu alebo nastúpilo na stáž, prípadne sa začalo venovať ďalšiemu vzdelávaniu.

Viac..  Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

Jednotlivé krajiny by sa tiež mali postarať o to, aby ich školský systém mladých ľudí pripravoval pre dnešné podmienky na pracovnom trhu. To znamená naučiť ich to, čo zamestnávatelia v súčasnosti vyžadujú. EK odporučila dialóg medzi odbormi, organizáciami zamestnávateľov, vzdelávacími inštitúciami a orgánmi verejnej správy.

Áno, je pravda, že všetky zmeny niečo stoja. A nie je to inak ani v tomto prípade – ročné náklady dosahujú v celej eurozóne 21 miliárd eur. Ale náklady, spojené s nečinnosťou, sú omnoho vyššie, upozorňuje Komisia. Súčasná ekonomická strata predstavuje podľa odhadov každoročne až 150 miliárd! Toľko všetky krajiny stojí vyplávanie dávok mladým bez práce. Navyše sa možno oprieť o Európsky sociálny fond na podporu mladých. Ten by mal každoročne na zlepšenie situácie uvoľniť 10 miliárd eur.

Európska komisia preto dôrazne vyzýva členské štáty, aby konali čo najrýchlejšie. Mladých ľudí chce osloviť sieťou EURES, ktorá umožňuje prístup k vyše 1,4 mil. pracovných miest v členských štátoch. Treba teda iba nabrať odvahu a vycestovať.

 

 

 

 

 

O nin

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices