Joze Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: European Union 2024.

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom

• Nová smernica prispeje k dekarbonizácii plynárenského sektora s cieľom bojovať proti zmene klímy
• Poslanci zabezpečili opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a na zabezpečenie transparentnosti
• Krajiny EÚ budú môcť obmedziť dovoz z Ruska
• Legislatíva bude podporovať biometán a vodík, aby sa upustilo od fosílneho plynu

Poslanci prijali plány na uľahčenie zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov vrátane vodíka na trh EÚ s plynom.

Cieľom novej smernice a nariadenia o trhoch s plynom je dekarbonizácia energetického sektora EÚ, čím sa posilní výroba a integrácia obnoviteľných plynov a vodíka. „Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom, ktorých cieľom je prechod na obnoviteľné plyny a solídny vodíkový rámec. Tieto zmeny, ktoré sú v súlade so zelenou dohodou EÚ, sú kľúčové pre zvýšenie energetickej bezpečnosti, udržateľnosti a podporu konkurencieschopného vodíkového hospodárstva, čím sa zabezpečí vyvážená cesta pre budúci rozvoj energetickej infraštruktúry a úsilie o dekarbonizáciu,“ povedal slovenská europoslanec Jozef Mihál /RE/.

Tieto opatrenia sú určené na zabezpečenie dodávok energie narušených geopolitickým napätím, najmä ruskou vojnou proti Ukrajine, a na riešenie klimatických zmien. Pri rokovaniach s Radou o smernici sa poslanci zamerali na zabezpečenie ustanovení týkajúcich sa transparentnosti, práv spotrebiteľov a podpory ľudí ohrozených energetickou chudobou. Plénum prijalo smernicu 425 hlasmi za, 64 proti a 100 sa zdržalo hlasovania.

Nové nariadenie, prijaté 447 hlasmi za, 90 proti a 54 sa zdržalo hlasovania, posilní mechanizmy pre spravodlivé stanovovanie cien a stabilné dodávky energie a umožní členským štátom obmedziť dovoz plynu z Ruska a Bieloruska. Legislatíva zavedie spoločný systém nákupu plynu, aby sa zabránilo konkurencii medzi členskými štátmi, a pilotný projekt na posilnenie trhu EÚ s vodíkom na päť rokov.

Nariadenie sa zameriava aj na zvyšovanie investícií do vodíkovej infraštruktúry, najmä v uhoľných regiónoch, a podporuje prechod na udržateľné zdroje energie, ako je biometán a nízkouhlíkový vodík.

Viac..  M. Hojsík: Dedičstvom po ministrovi Takáčovi bude brutálny výrub v našich lesoch

Vyhlásenie spravodajcov

„Európsky oceliarsky a chemický priemysel, ktoré je ťažké dekarbonizovať, budú stredobodom rozvoja európskeho trhu s vodíkom,“ uviedol spravodajca Jens Geier (S&D, DE). „To umožní postupné vyradenie fosílnych palív z priemyslu, zabezpečí európsku konkurencieschopnosť a zachová pracovné miesta v udržateľnom hospodárstve. Pravidlá pre prevádzkovateľov vodíkových sietí, ktoré sa osamostatnia, budú zodpovedať existujúcim osvedčeným postupom na trhu s plynom a elektrinou.“

Spravodajca nariadenia Jerzy Buzek (EPP, PL) uviedol: „Nové nariadenie premení súčasný trh s energiou na trh založený primárne na dvoch zdrojoch – zelenej elektrine a zelených plynoch. Ide o obrovský krok smerom k splneniu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a k zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ na globálnych trhoch. Zaviedli sme právnu možnosť pre krajiny EÚ zastaviť dovoz plynu z Ruska, ak existuje bezpečnostná hrozba, čo im dáva nástroj na postupné odstránenie našej závislosti od nebezpečného monopolu.“

Obidva texty bude teraz musieť formálne prijať Rada pred uverejnením v úradnom vestníku. Legislatívny balík odzrkadľuje rastúce ambície EÚ v oblasti klímy, ako sú stanovené v Európskej zelenej dohode a v balíku „Fit for 55“. Aktualizovaná smernica má za cieľ dekarbonizovať energetický sektor a obsahuje ustanovenia o právach spotrebiteľov, prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, o prístupe tretích strán a plánovaní integrovanej siete a o nezávislých regulačných orgánoch. Aktualizované nariadenie prinúti existujúcu infraštruktúru zemného plynu integrovať vyšší podiel vodíka a obnoviteľných plynov prostredníctvom vysokých colných zliav. Zahŕňa ustanovenia na uľahčenie miešania vodíka so zemným plynom a obnoviteľnými plynmi a väčšiu spoluprácu EÚ v oblasti kvality a skladovania plynu.

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy • Nové pravidlá na nápravu falošnej samostatnej …

Consent choices