Štátna pomoc krachujúcim podnikom? Áno, ale nie na úkor daňových poplatníkov!

zavretá čerpacia stanica
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia sa totiž rozhodla prehodnotiť podmienky, ktoré platia od roku 2004 a v rámci ktorých členské štáty používajú verejné financie na záchranu podnikov v ťažkostiach. Cieľom zmien je podporiť tie firmy, ktoré pomoc potrebujú najviac. Investori a akcionári v nich budú po novom niesť svoj podiel nákladov na procese ozdravenia. V opačnom prípade by totiž stále museli všetky náklady uhrádzať daňoví poplatníci. Podľa EK sa takto iba narúša hospodárska rovnováha na trhu EÚ. Podniky síce získavajú pomoc za určitých konkrétnych podmienok, ale aj tak zostávajú na trhu aj tie, ktoré by inak neprežili.

Pomoc sa poskytuje na pol roka. Potom podnik prostriedky buď vráti, alebo sa podrobí Európskej komisii, ktorá vypracuje plán na reštrukturalizáciu. Vtedy má šancu získať ešte nejaké peniaze. Musí však byť isté, že podnik bude vedieť prežívať aj vtedy, keď peniaze zo štátnej podpory prestanú pritekať.

Novú smernicu chce EK prijať v prvej polovici roka 2014. Ešte predtým starostlivo zváži všetky pripomienky členských štátov. Podľa Joaquina Almuniu, ktorý má na starosti politiku hospodárskej súťaže, znamená udržiavanie nevýkonných podnikov umelo pri živote plytvanie peniazmi daňových poplatníkov. „Narúša sa tým hospodárska súťaž a brzdí sa hospodársky rast. Štátna pomoc sa však môže preukázať ako užitočná, ak bude určená rentabilným podnikom. Pomôže im prekonať obdobie nestability, ochrániť zamestnanosť a priemyselné know-how. Súčasná smernica o štátnej pomoci problémovým podnikom je zacielená na udržanie rovnováhy trhu. Jej nový návrh sleduje rovnaké ciele, avšak predpokladá ešte lepšie nástroje na ich dosiahnutie,“ dodáva.

Viac..  Dovoz zbraní do Európy sa za posledných päť rokov takmer zdvojnásobil

Návrh zjednodušuje poskytovanie dočasnej štátnej podpory pre malé a stredné podniky. Členské štáty budú využívať prostriedky, čo najmenej obmedzujúce hospodársku súťaž, ako sú pôžičky a záruky. Dôležité bude preukázať, že firma naozaj pomoc potrebuje, a to napríklad v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou. Zmeny vychádzajú z rozhovorov a pripomienok akcionárov, ktorí vyjadrili svoje skúsenosti so záchranou a reštrukturalizáciou. Komisia taktiež vyzvala vlastníkov firiem, aby definovali pojem ″podnik v ťažkostiach″.

O dan

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices