EÚ dáva milióny eur na opätovné zamestnanie sa pre tých, ktorí stratili prácu pre krízu

find job
PHOTO: Flickr.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pomohol nájsť v roku 2012 nové zamestnanie celkovo 15 700 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie. EGF poskytol viac než 73,5 milióna EUR na pomoc pracovníkom v 11 členských štátoch.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor: „Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa osvedčil ako účinný nástroj na pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu, najmä uchádzačom o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a znevýhodneným uchádzačom. Som rád, že sa Rada a Európsky parlament dohodli na pokračovaní EGF aj v období rokov 2014 až 2020, vďaka čomu bude môcť fond znovu pomáhať pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bude zároveň poprvýkrát k dispozícii aj zamestnancom s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činným osobám a v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže aj mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.

EGF poskytuje finančné prostriedky na konkrétne opatrenia s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom zlepšiť ich zamestnateľnosť a nájsť nové pracovné príležitosti.

EGF v období 2014-2020

Na základe dlhoročných skúseností navrhla Komisia pokračovať v činnosti fondu v období rokov 2014-2020. Rada a Európsky parlament schválili 11. októbra 2013 znenie nového nariadenia o EGF, ktoré umožňuje členským štátom požiadať o spolufinancovanie z EGF podľa nových pravidiel platných od januára 2014.

Viac..  Eugen Jurzyca: Denne je zablokovaných v EÚ 200 miliárd eur pre pomalé medzibankové platby

Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený na:

– pracovníkov prepustených v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo novej podobnej krízy, toto kritérium sa uplatňovalo od mája 2009 do konca roka 2011.

– zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby.

– mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  

EGF začal svoju činnosť v roku 2007. Do augusta 2013 bolo podaných 110 žiadostí: Dvadsať členských štátov požiadalo približne o 471,2 milióna EUR na pomoc 100 022 prepusteným pracovníkom. Od zmeny nariadenia o EGF v roku 2009 predkladá žiadosti o podporu z EGF čoraz viac členských štátov a žiadosti sa týkajú čoraz väčšieho počtu odvetví.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices