Viac ako tri štvrtiny Európanov si myslí, že veda a technológie majú pozitívny vplyv na spoločnosť

veda
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Z nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že viac než tri štvrtiny (77 %) Európanov si myslia, že veda a technológie majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Respondenti však zároveň vyjadrili znepokojenie nad rizikami, ktoré so sebou nové technológie prinášajú, napríklad pre ľudské zdravie a životné prostredie. V rámci výskumu a inovácií by sa podľa nich mala náležitá pozornosť venovať etickým zásadám (76 %), rodovej rovnosti (84 %) a verejnému dialógu (55 %). Podobne ako v prípade predchádzajúcich výskumov Eurobarometra sa ukázalo, že viac ako polovica všetkých Európanov sa zaujíma o pokrok vedy a technológie (53 %), no väčšina z nich pociťuje v tejto oblasti nedostatočnú informovanosť (58 %).

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová: „Výsledky tohto prieskumu ukazujú, že Európania podporujú postavenie vedy a technológie v spoločnosti, ale zároveň očakávajú, že vedci a politici pri svojej práci zohľadnia ich hodnoty a obavy. Na dosiahnutie tejto rovnováhy je zameraný ďalší program EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020. Teraz musíme zintenzívniť svoje úsilie nadviazať dialóg o vede so spoločnosťou a musíme zabezpečiť, aby sa o kariéru v oblasti vedy a inovácií zaujímalo viac mladých ľudí.

Podľa 66 % účastníkov prieskumu je úlohou vedcov pracujúcich na univerzitách alebo v štátnych laboratóriách vysvetliť vplyv vedeckého a technologického vývoja na spoločnosť. Táto skupina je navyše vo väčšine prípadov (82 %) považovaná za tú, ktorá sa voči spoločnosti chová zodpovedne.

Viac..  Europoslanec Michal Wiezik: Spotrebitelia častejšie hľadajú výrobky s nižšou uhlíkovou stopou

Väčšina Európanov získava informácie o vývoji v daných oblastiach z televízie (65 %), novín (33 %), internetu (32 %) a časopisov (26 %). Takmer polovica respondentov (47 %) niekedy študovala vedu alebo techniku, napr. na škole, gymnáziu alebo univerzite. Rovnako sa ukázalo, že Európania vnímajú vplyv vzdelávania v oblasti vedy na mladých ľudí pozitívne a väčšina respondentov (65 %) si myslí, že vlády nepodporujú záujem mladých ľudí o vedu v dostatočnej miere.

Prieskum Eurobarometer

Tento prieskum Eurobarometra prebiehal formou osobných rozhovorov v členských štátoch Európskej Únie a mal za cieľ vyhodnotiť postoj európskych občanov voči vede a inováciám. Do prieskumu bolo zapojených celkovo 27 563 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín. Rozhovory s nimi prebiehali v období od 26. apríla do 14. mája 2013. Priemery EÚ uvedené v tejto štúdii predstavujú priemery 27 krajín EÚ, pretože v čase terénneho zberu údajov Chorvátsko ešte nebolo členským štátom EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices