Sledovanie na internete: prevencia pred zločinom alebo hrubý zásah do súkromia?

internet súkromie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na prvý pohľad i počutie to znie celkom nevinne: návrh na harmonizáciu elektronických komunikačných služieb v EÚ. Podľa nezávislého európskeho orgánu na ochranu dát (EDPS) však tento krok Európskej komisie spôsobí jediné – obmedzí slobodu internetu a rozhodne nepomôže k rastu dôvery Európanov, ktorá zostala po nedávnych sledovacích škandáloch značne otrasená.

Podľa Petra Hustinxa, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by „…každá kontrola a obmedzenia internetovej aktivity mala slúžiť výlučne istému konkrétnemu a legitímnemu cieľu. Monitorovanie a obmedzovanie užívateľov internetu v takej veľkej miere odporuje samotným zákonom Únie na ochranu dát. A to nie je všetko – je v rozpore aj s Chartou základných práv EÚ. Takýto zásah do práva na ochranu osobných údajov, dôvernosti komunikácie a súkromia  rozhodne nepomôžu obnoviť dôveru ľudí voči elektronickej komunikácii.“

Návrh, ktorý EK prijala ešte v septembri, podporuje také riadenie internetu, ktoré umožňuje sledovať komunikáciu užívateľov, vrátane ich doručených i odoslaných správ, stránky, ktoré navštívili i stiahnuté súbory. Cieľom je síce spomaliť alebo úplne obmedziť prístup k nelegálnym službám, či obsahu, avšak podľa EDPS je to hrubý zásah do súkromia, ukrytý pod rúškom prevencie kriminality a filtrovania obsahu, ktorý by mohol byť v rozpore so zákonmi.

Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Ak si chcete znova získať dôveru spotrebiteľov na trhu elektronickej komunikácie, musíte im dať istotu, že ich osobné údaje sú chránené a že rešpektujete ich právo na súkromie, radia experti Komisii. Žiada ju, aby prišla s lepšími návrhmi a tiež s dostatočne presvedčivým odôvodnením, prečo chce jednotlivé kroky podniknúť.

Na druhej strane, aby EDPS iba nehanili, pochválili nové zásady neutrality siete. Tie hovoria, že poskytovatelia internetových služieb a ani vláda by nemali obmedzovať alebo brániť prístupu užívateľov k internetu. Upozorňujú však na fakt, že provideri stále majú takmer neobmedzenú možnosť riadiť dátové prenosy.

O nin

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné …

Consent choices