Volkswagen na čele celosvetového rebríčka. Výsledky spoločností EÚ sú zmiešané

volkswagen
PHOTO: Flickr.

Po prvýkrát od roku 2004 sa spoločnosť z EÚ, konkrétne nemecký výrobca automobilov Volkswagen, stala najväčším súkromným investorom do výskumu a vývoja. Volkswagen je s investíciami vo výške 9,5 mld. EUR vynaloženými v roku 2012 na prvom mieste v tabuľke výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ, ktorú v roku 2013 vypracovala Európska komisia.

Podniky so sídlom v EÚ (527 spoločností) zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja o 6,3 %, čo je len o niečo viac než priemer všetkých 2 000 podnikov v tejto tabuľke (+6,2 %). Avšak rovnako ako v minulom roku európske podniky zaostávajú za podnikmi z USA (+8,2 %). Spoločnosti EÚ zároveň vykazovali zmiešané výsledky v závislosti na odvetví, pričom v niektorých odvetviach zaznamenali investície do výskumu a vývoja značný nárast, zatiaľ čo v iných stagnovali alebo sa znížili.

Spoločnosti EÚ, na ktoré sa vzťahoval prieskum vedúci k zostaveniu tejto tabuľky, plánujú, že v rokoch 2013 – 2015 budú svoje investície do výskumu a vývoja zvyšovať v priemere o 2,6 % ročne, čo je menej, než sa očakávalo v minulom roku.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan: „EÚ stále zaostáva za svojimi hlavnými konkurentmi, pokiaľ ide o investície podnikov do výskumu a vývoja, a v týchto najnovších správach sa objavujú určité varovné signály. Hoci najvýznamnejšie spoločnosti EÚ v dôležitých priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, zaznamenávajú dobré výsledky, v odvetviach špičkových technológií, ako sú biotechnológie a software, sme stále príliš slabí.“

Rast investícií do výskumu a vývoja sa v prípade hodnotených spoločností zrýchlil o 6,2 % napriek tomu, že v roku 2012 sa rast čistého predaja spomalil (+4,2 % oproti +9,9 % v roku 2011) a prevádzkový zisk sa znížil o 10,1 %. Za celkovo pozitívne výsledky EÚ do veľkej miery vďačíme objemu investícií do výskumu a vývoja, ktoré vynakladajú nemecké spoločnosti, najmä v automobilovom odvetví.

Druhé miesto v rebríčku obsadila spoločnosť Samsung Electronics z Južnej Kórey s investíciami vo výške 8,3 miliardy EUR. Medzi ďalšími spoločnosťami v prvej desiatke je päť so sídlom v USA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson a Pfizer), dve vo Švajčiarsku (Roche a Novartis) a jedna v Japonsku (Toyota).

Investície do výskumu a vývoja, ktoré vynaložili spoločnosti so sídlom v EÚ pôsobiace v odvetví výroby automobilov a automobilových dielov, zaznamenali výrazný nárast (+14,4 % oproti –2,6 % v prípade obdobných spoločností z USA). Spoločnosti EÚ prekonali americké spoločnosti aj v odvetví priemyselného inžinierstva (+12,3 % oproti +9,4 %) a leteckom a vesmírnom priemysle a obrane (+9,5 % oproti –1,3 %). Zmiešané výsledky zaznamenali spoločnosti EÚ v odvetví informačných a komunikačných technológií, pričom softvérovým a počítačovým službám sa darilo dobre (+14,2 %), ale pokles investícií nastal v prípade hardvérových informačných technológií (–2,3 %). Naopak spoločnosti so sídlom v USA mali dobré výsledky v oboch uvedených odvetviach (+12,6 % a +14,8 %).

Viac..  Robert Hajšel: Takéto budú nové pravidlá odoberania vodičského preukazu v EÚ

Z analýzy trendov za posledných 10 rokov vyplýva, že USA aj naďalej zvyšujú svoju špecializáciu v odvetviach náročných na výskum a vývoj, ako je odvetvie IKT a zdravotníctvo (v roku 2012 podiel spoločností z USA zahrnutých v tabuľke predstavoval v roku 2012 70 % celkového objemu investícií do výskumu a vývoja oproti 64 % v roku 2004).

Napriek silnej vedúcej pozícii USA v týchto odvetviach veľmi náročných z hľadiska výskumu a vývoja bližší pohľad na nižšie priečky spoločností EÚ ukazuje, že existuje značný počet výkonných podnikov v odvetviach, ako je software a biotechnológie. Tieto spoločnosti by sa mohli v budúcnosti dostať do vedenia.

Celosvetový rebríček

Tabuľku výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ vydáva každoročne Európska komisia (GR pre výskum a inováciu a Spoločné výskumné centrum). Tabuľka zverejnená v roku 2013 vychádza zo vzorky 2 000 spoločností, ktoré najviac investujú do výskumu a vývoja a ktorých investície spolu predstavujú hodnotu zodpovedajúcu viac ako 90 % celkových výdavkov podnikov na výskum a vývoj v celosvetovom meradle. V tabuľke sa meria celková hodnota ich celosvetových investícií do výskumu a vývoja financovaných z ich vlastných zdrojov bez ohľadu na miesto, kde sa príslušný výskum a vývoj realizuje. Súčasťou vzorky sú spoločnosti, ktoré v roku 2012 investovali do výskumu a vývoja viac ako 22,6 milióna EUR a majú sídlo v EÚ (527), USA (658), Japonsku (353) a iných krajinách (462) vrátane Číny, Južnej Kórey, Švajčiarska, Indie, Kanady, Austrálie, Izraela, Nórska a Brazílie.

Tabuľku výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ dopĺňa prieskum EÚ o trendoch v investíciách do priemyselného výskumu a vývoja tým, že zhromažďuje kvalitatívne informácie o faktoroch aproblémoch, za ktorých vznikajú a ktoré ovplyvňujú súčasné a budúce stratégie spoločností v oblasti výskumu a vývoja. Výsledky prieskumu z roku 2013 boli zostavené na základe 172 odpovedí najmä väčších spoločností spomedzi tisícky spoločností so sídlom v EÚ, ktoré sú uvedené v tabuľke výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ z roku 2012. Odpovede boli zhromaždené od apríla do júna 2012.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices