štrasburg
PHOTO: © European Union, 2013

Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2014 a napravil schodky z roku 2013

štrasburg
PHOTO: © European Union, 2013

Európsky parlament dnes schválil rozpočet EÚ na rok 2014. Tento rozpočet je výsledkom dohody z rokovaní s Radou z minulého týždňa. Platby na rok 2014 boli oproti pôvodnej pozícii Rady navýšené o 500 miliónov EUR na celkových 135,5 miliárd eur. Úroveň záväzkov bola stanovená na 142,6 miliárd EUR, čo je v súlade s návrhom rozpočtu, ktorý predložila Komisia.

Po nočnom pondelkovom rokovaní sa Parlament s Radou v utorok 12. novembra dohodli, že výpadky v platbách vyriešia počas tohto fiškálneho roka. Pre Parlament to bola podmienka na schválenie dlhodobého rozpočtu (Viacročného finančného rámca – VFR) pre obdobie 2014 – 2020. Poslanci chceli zabrániť tomu, aby EÚ začínala prvý rok nového VFR v deficite. VFR bol schválený včera.

Poslanci tiež zaistili, že EÚ odškodní obete katastrofálnych záplav a sucha z roku2013 aže priority Parlamentu v oblastiach ako zamestnanosť, výskum a inovácie, riadenie hraníc a humanitárna pomoc dostanú v roku 2014 zaslúžený priestor.

Anne Jensen (ALDE, DK) spravodajkyňa pre rozpočet na rok 2014, opísala výsledný rozpočet ako “ úsporný „, vzhľadom k tomu, že je o 6 % nižší ako tohtoročný rozpočet. „Som ale rada, že sa nám podarilo získať viac financií pre prorastové politiky vo výskume, vzdelávaní a inováciách a tiež humanitárnu pomoc pre Blízky východ,“ dodala.

Viac prostriedkov pre pracovné miesta, výskum, inovácie a vzdelávanie

Rada súhlasila s požiadavkami Parlamentu na navýšenie prostriedkov pre boj s rýchlo rastúcou nezamestnanosťou mladých ľudí naprieč EÚ. Investície do oblastí politík, ktoré by mali zvýšiť ekonomický rast, napríklad do výskumu (Horizont 2020), digitálnej agendy, malých a stredných podnikov (COSME) a vzdelávania (Erasmus +) budú tiež v porovnaní s pôvodným návrhom Rady podstatne vyššie.

Viac..  Cipollone: Inflácia v eurozóne môže v polovici roka 2025 dosiahnuť cieľ ECB

Správa hraníc, podpora žiadateľom o azyl a humanitárna pomoc utečencom

Parlamentu sa tiež podarilo získať podporu členských štátov EÚ na posilnenie unijnej agentúry pre správu vonkajších hraníc FRONTEX a Európsky podporný úrad pre otázky azylu. Agentúra EUROPOL bude tiež posilnená, aby sa mohla venovať svojim novým úlohám v oblasti boja s počítačovou kriminalitou.

Parlament zaistil tiež väčší objem financií, aby mohla EÚ plniť svoje medzinárodné záväzky na Blízkom východe prostredníctvom Agentúry OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) a tiež vzhľadom k rastúcemu množstvu utečencov zo Sýrie.

Parlament súhlasí s požiadavkami Rady ohľadom Cypru

Parlament naopak vyjadril súhlas s prianím členských štátov navýšiť finančnú pomoc Cypru, ktorá bola súčasťou záchranného balíčka schváleného v čase, keď bol na pokraji platobnej neschopnosti.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices