Mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Len v EÚ 500 000 obetí!

obriezka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa mrzačenie ženských pohlavných orgánov všetky postupy, ktorých súčasťou je čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších rodidiel alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako medicínskych dôvodov.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva z kultúrnych, náboženských a/alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov predstavuje jednu z foriem zneužívania detí a násilia páchaného voči ženám a dievčatám; sprevádzajú ho rozsiahle krátkodobé a dlhodobé fyzické a psychické následky.

V krajinách EÚ, v ktorých žijú obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov alebo dievčatá a ženy ohrozené touto praktikou, sa mrzačenie vykonáva počas pobytu v krajine pôvodu, no existujú aj náznaky, že k nemu dochádza aj na území EÚ.

Podľa nedávnej správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) žijú obete alebo potenciálne obete tejto praktiky minimálne v 13 krajinách EÚ: Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. V správe sa však takisto zdôrazňuje, že v záujme riešenia tohto problému sú potrebné podrobnejšie údaje.

Mimoriadne krutá praktika

Európska komisia 21. septembra 2010 prijala Stratégiu rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015, v ktorej stanovila súbor priorít v oblasti rodovej rovnosti vrátane ukončenia násilia založeného na rodovej príslušnosti. V tejto stratégii sa výslovne spomína boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Dňa 6. februára 2013, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, Európska komisia opätovne potvrdila svoje pevné odhodlanie vykoreniť túto mimoriadne krutú praktiku.

Viac..  Peter Pollák: Novinárom musíme zaručiť, aby nepísali pod tlakom, ale slobodne

Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ prijali právne ustanovenia, ktoré im umožňujú stíhať osoby páchajúce mrzačenie ženských pohlavných orgánov, či už v rámci všeobecných alebo osobitných trestnoprávnych predpisov, k ich stíhaniu dochádza len veľmi zriedka. Dôvodom sú ťažkosti pri odhaľovaní prípadov, zbieraní dostatočných dôkazov, neochota oznámiť trestný čin a najmä nedostatok znalostí o mrzačení ženských pohlavných orgánov.

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách dnes Európska komisia v strategickej správe informovala o svojich nových krokoch v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii a iných krajinách. Táto praktika, ktorá je medzinárodne považovaná za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem zneužívania detí, podľa odhadov postihuje len v samotnej EÚ asi 500 000 obetí, pričom celosvetovo je to viac než 125 miliónov osôb.

„Začiatkom tohto roka sa Európska komisia zapojila do inšpiratívnej kampane, ktorej cieľom bolo vyzvať na nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov,“ vraví podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices