European Enterprise Award Winners 2013
PHOTO: European Comission

Európska cena za podporu podnikania 2013: Víťazom aj slovenská firma!

European Enterprise Award Winners 2013
PHOTO: European Comission

Od roku 2006 sa Európska cena za podporu podnikania udeľuje verejným orgánom a verejno-súkromným partnerstvám za výnimočnú prácu v prospech podpory podnikania a malých podnikov. Od začatia udeľovania ocenení bolo zaznamenaných viac ako 2 500 projektov, ktoré podporili vytvorenie viac ako 10 000 nových spoločností. Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť o úlohe, ktorú podnikatelia zohrávajú v európskej spoločnosti, a povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. To možno dosiahnuť prostredníctvom zviditeľnenia a ocenenia úspešných aktivít a iniciatív na podporu podnikov a podnikania a zverejnením príkladov najlepších podnikateľských politík a praktík.

HLAVNÝ VÍŤAZ Z LOTYŠSKA

Hlavný víťaz 7. ročníka Európskej ceny za podporu podnikania 2013 je je jedinečná lotyšská iniciatíva zameraná na pomoc mikropodnikom. Projekt Najskôr myslieť v malom podporil zavedenie osobitnej daňovej sadzby a zjednodušenie systému zúčtovania dane pre mikropodniky, čím sa stalo podnikanie v Lotyšsku pre malé spoločnosti menej nákladné a jednoduchšie. Ceny víťazov v jednotlivých kategóriách získali projekty z Fínska, Írska, Belgicka, Portugalska, Turecka a zo Slovenska.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Najnovšie dostupné informácie svedčia o tom, že MSP sú naďalej oporou európskej ekonomiky. Približne 21 miliónov firiem zamestnáva takmer 87 miliónov ľudí a predstavuje viac ako 99,8 % všetkých podnikov. Podpora podnikania a zlepšovanie podnikateľského prostredia zohrávajú preto kľúčovú úlohu pre trvalý rast a úspech Európy. Oceňujeme preto vynikajúcu prácu, ktorú odviedli víťazi Európskej ceny za podporu podnikania, v prospech mikropodnikov, malých a stredných podnikov.“

SLOVENSKÝ VÍŤAZ A OSTATNÉ KATEGÓRIE

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Integrácia osôb so zdravotným postihnutím (Slovensko): AV mobilita s.r.o. je chránená dielňa, ktorá sa špecializuje na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. Poskytuje registrovaným osobám so zdravotným postihnutím zamestnanie a prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Veľká cena poroty:

Najskôr myslieť v malom (Lotyšsko): Celkovým víťazom sa stala iniciatíva Lotyšskej obchodnej a priemyselnej komory (LCCI), ktorá pomohla mikropodnikom tým, že podporila zavedenie osobitnej daňovej sadzby a zjednodušenie systému zúčtovania dane, zaviedla program mikroúverov a sprístupnila informácie o začatí podnikania na jednom mieste.

Viac..  Predaj nových áut v EÚ vzrástol vo februári o 10,1 %

Investície do zručností

Senior Enterprise (Seniorský podnik)(Írsko): Senior Enterprise je osobitne navrhnutý s cieľom podporiť podnikanie ľudí starších než 50 rokov a zvýšiť informovanosť o ich možnostiach začať podnikať, nadobudnúť podnik alebo investovať doň, alebo podporiť ich, aby sa stali mentorom dobrovoľníkom.

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Starter’s Agreement (Dohoda so začínajúcimi podnikateľmi) (Belgicko): Podnikatelia uzatvoria dohodu s mestom Gent s cieľom vypracovať podnikateľský plán, požiadať o profesionálne poradenstvo a odborné vedenie a zúčastnia sa vzdelávacích a rozvojových kurzov.

Podpora internacionalizácie podnikania

Portuguese Shoes (Portugalské topánky) (Portugalsko): APICCAPS je národné obchodné združenie, ktoré v rámci pomoci z programu Compete prijalo rôzne opatrenia na podporu portugalského obuvníckeho priemyslu vrátane vytvorenia symbolu kampane so sloganom Portuguese Shoes: Designed by the Future.

Podpora rozvoja ekologických trhov a efektívneho využívania zdrojov

Mesto Gürsu: Rozvoj neobmedzenej ekologickej energetiky (Turecko): S cieľom zvýšiť využívanie ekologickej energie sa v meste Gürsu navrhli, otestovali a zaviedli štyri inovačné projekty, medzi ktoré patrí fotovoltaická solárna elektráreň a používanie solárnej energie vo všetkých oblastiach služieb.

Podpora podnikateľského ducha

MyCity (Fínsko): Vzdelávací subjekt MyCity, podporovaný fínskym ministerstvom školstva a kultúry, je miniatúrne mesto, postavené z prvkov mobilných stien a pozostáva z najmenej 15 rôznych miestnych a regionálnych podnikov a verejných služieb, v ktorých môžu pracovať študenti.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices