štrasburg
PHOTO: © European Union, 2013

Regionálne fondy: Poslanci súhlasia s predĺžením podpory pre vybrané členské štáty vrátane Slovenska

štrasburg
PHOTO: © European Union, 2013

Európsky parlament schválil nariadenie, podľa ktorého Cyprus, Portugalsko, Grécko, Rumunsko a Írsko budú aj naďalej ťažiť z balíka politiky súdržnosti s navýšeným spolufinancovaním EÚ vo výške 95 %. Týchto päť krajín, najviac zasiahnutých finančnou krízou, v súčasnej dobe dostáva finančnú pomoc od EÚ v rámci makroekonomických stabilizačných programov. Okrem toho poslanci poskytli Rumunsku a Slovensku ešte jeden rok na čerpanie z kohéznych fondov, aby sa predišlo hroziacemu automatickému zrušeniu záväzkov.

„Táto legislatívna úprava okrem iného umožní dvom členským štátom použiť nevyčerpané prostriedky z európskych štrukturálnych fondov v ďalšom roku. Taká bola dohoda, ktorá vzišla z vyjednávaní s Európskou radou,“ povedal spravodajca Oldřich Vlasák (ECR, CZ). Vysvetlil, že Výbor pre regionálny rozvoj nebol za rozšírenie tohto opatrenia na všetky členské štátoch, čo odmietla aj Rada.“ Ja ako spravodajca si robím svoju prácu a rokujem v trialógutak, ako chceli moji kolegovia. Avšak, vzhľadom k tomu, že výsledok nie je v záujme mojich českých spoluobčanov, som sa zdržal pri hlasovaní,“ dodal Vlasák.

Rozhodnutím sa poskytuje Rumunsku a Slovensku namiesto obvyklých dvoch rokov na čerpanie kohéznych fondov, ďalší rok k dobru (dochádza tak k uplatneniu pravidla „N +3“, namiesto pravidla „N +2“). K automatickému zrušeniu záväzkov nakontrahovaných v roku 2011 preto nedôjde na konci roka 2013, ale na konci roka 2014. To isté platí pre automatické zrušenie záväzkov z roku 2012, ktoré nepripadne na koniec roka 2014, ale na koniec roka 2015. Nakontrahované záväzky z kohéznych fondov pre rok 2013 toto opatrenie nepokrýva.

Viac..  Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Text ďalej zabezpečuje, že Cyprus, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Rumunsko a Írsko budú benefitovať z navýšenej miery spolufinancovania vo výške 95 %, namiesto 85 %. Cieľom je napomôcť prebiehajúcej implementácii programov v týchto piatich krajinách. S ohľadom na pokračujúce finančné problémy je hladká implementácia programov politiky súdržnosti dôležitá najmä z aspektu investícií do rastu a pracovných miest.

Toto rozhodnutie bolo schválené pomerom 580 hlasov za, 36 proti a 67 členov sa zdržalo hlasovania.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices