Na Slovensku klesá záujem o štúdium. Doktorandov si nikto nechce zobrať na triko

študent
PHOTO: Flickr.

BRATISLAVA – Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predstavila v poradí deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.

 

 

Fakulty rozdelené do skupín

Celkovo bolo hodnotených 109 fakúlt, ktoré boli rozdelené do jedenástich skupín podľa odborov. veľké zmeny v rebríčku boli sledované len v ojedinelých prípadoch.

Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické odbory), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy) či Ekonomická fakulta TUKE (Ekonomické odbory).

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl

Odbor

Fakulta

Fakulta

Fakulta

Technický 1.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 2.Strojnícka fakulta ŽU 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Prírodovedný 1.Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ 3. Prírodovedecká fakulta UK
Medicínsky 1.Jesseniova lekárska fakulta UK 2. Lekárska fakulta UPJŠ 3. Farmaceutická fakulta UK
AGRO 1. Lesnícka fakulta TUZVO 2. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie 3. Fakulta biotechniky a potravinárstva SPU
Ekonomický 1.Ekonomická fakulta TUKE 2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 2. Národohospodárska fakulta EU
Ostatné 1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 3. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
Filozofický 1. Fakulta humanitných vied ŽU 2. Fakulta humanitných a prírodných vied PU 3. Filozofická fakulta UK
Právnický 1.Právnická fakulta TU 2.Právnická fakulta UPJŠ 3. Právnický fakulta UK
Pedagogický 1.Pedagogická fakulta TU 2. Fakulta telesnej výchovy a športu UK 3. Pedagogická fakulta UMB
Umelecký 1.Vysoká škola výtvarných umení 2. Divadelná fakulta VŠMU 3. Fakulta muzických umení AU
Teologický 1.teologická fakulta TU 2.Gréckokatolícka teologická fakulta PU 3. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Boj o študentov

Vysoké školy na Slovensku budú musieť výraznejšie bojovať o svojich budúcich študentov. „Bola prvýkrát prekročená hranica, pri ktorej je počet zapísaných uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých,“informoval na tlačovej konferencii Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry. Podľa Ostrovského sa má dnes možnosť dostať na vysokú školu takmer každý záujemca, a teda si mladí môžu medzi školami vyberať.

Podľa Ostrovského môže tento trend ohroziť existenciu niektorých vysokých škôl. Vlani sa z počtu prijatých na vysoké školy na ne reálne zapísalo 74 percent. Práve za minulý rok sme však zaznamenali jav, keď sa na jednej z vysokých škôl z plánovaných prijatých študentov zapísalo iba desať percent, dodáva Ostrovský.

Viac..  Ján Figeľ: Slovensko a spojené brehy Atlantiku

Viac ohrozené sú súkromné školy

Medziročne to teda podľa neho predstavuje dramatický pokles záujmu o vysokoškolské štúdium. Keby sa takáto situácia na niektorej z fakúlt opakovala, môže to ohroziť jej existenciu.

Ľudia prestávajú mať o nekvalitné štúdium záujem a tí, ktorí môžu, odídu radšej za kvalitou do zahraničia. Sú to napríklad aj doktorandi, ktorí tvrdia, že školy im pre zmenu financovania nie sú schopné garantovať štúdium a teda aj prácu.

Ministerstvo školstva tvrdí, že so zhoršujúcou sa kvalitou vysokých škôl vie a práve preto už na budúci rok chce urobiť komplexnú akreditáciu a poruší napríklad detašované pracoviská, ktoré podľa ministerstva nie sú potrebné.„22 vysokých škôl má momentálne dnes na Slovensku 149 detašovaných pracovísk,“ uviedol hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Úplný prehľad hodnotenia vysokých škôl agentúry ARRA si môžete pozrieť TU.

Nechcú si zobrať na triko doktorandov

„Nevedia čo bude o dva, o tri roky aj skrz nejakých finančných dotácií, a preto si nevedia, alebo nechcú zobrať na triko doktorandov, keď ich nebudú vedieť zaplatiť,“ tvrdí Veronika Trstianska z Asociácie doktorandov.

Podľa Ostrovského sú pritom viac ohrozené súkromné vysoké školy. „Tam musíte platiť za štúdium, tak potom keď si máte vybrať, tak jednoznačne začína tá orientácia u uchádzačov o štúdium prevládať smerom k úspore prostriedkov a vyššej kvalite poskytovaného vzdelania,“ dodáva.

Ostrovský očakáva, že boj medzi fakultami o študenta sa výrazne zosilní a že by mali mladých zaujať najmä svojou kvalitou. „To znamená aj to, či sa po štúdiu môžu reálne potom vo svojom odbore zamestnať a zabezpečiť si kariéru,“ dodal Ostrovský.

Viac informácií nájdete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices