Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Prvé lokality pod značkou „Európske dedičstvo“ sú známe

Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Nezávislá výberová komisia, ktorú zriadila Európska komisia,  oznámila názvy prvých lokalít, ktoré získali značku „Európske dedičstvo“. Ide o tieto štyri lokality: Archeologický park Carnuntum, zrekonštruovaná rímska štvrť v blízkosti mesta Bad Deutsch-Altenburg, Rakúsko; stredoveké historické múzeum Veľká cechová hala v Tallinne, Estónsko; storočný Palác mieru v Haagu a internačný tábor z druhej svetovej vojny Camp Westerbork v blízkosti mesta Hooghalen, obe v Holandsku.

Cieľom tejto značky je zvýšiť povedomie verejnosti o lokalitách, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách, kultúre a rozvoji Európskej únie, a zároveň upriamiť pozornosť na ich európsky rozmer prostredníctvom informačných a vzdelávacích aktivít. Hlavným poslaním značky je však posilňovanie pocitu príslušnosti k EÚ u európskych občanov. Európska komisia oficiálne vyhlási vybrané lokality v januári 2014.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre kultúru, pri tejto príležitosti vyhlásila: „Blahoželám prvým lokalitám, ktoré získajú značku „Európske dedičstvo“. Verím, že táto iniciatíva má potenciál zaradiť sa medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie programy, ktoré EÚ organizuje. Má silný vzdelávací charakter, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, ktorým by tieto symbolické lokality mohli pomôcť lepšie pochopiť dejiny EÚ. So záujmom očakávame prihlásenie ďalších výnimočných lokalít v budúcnosti.“

Na základe rozhodnutia o značke „Európske dedičstvo“, v ktorom sa stanovujú jej kritériá, mohlo v roku 2013 nominovať lokality päť krajín EÚ (Rakúsko, Estónsko, Dánsko, Luxembursko a Holandsko). Celkovo sa o značku uchádzalo deväť lokalít. Európska výberová komisia zložená z 13 nezávislých odborníkov v oblasti kultúry posúdila prihlášky na základe odsúhlasených kritérií, pričom do úvahy brali najmä európsky význam lokality, navrhované aktivity na zvýšenie povedomia o danej lokalite a zabezpečenie riadnej správy lokality s cieľom prilákania verejnosti.

Viac..  Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Ďalších 18 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) bude môcť nominovať lokality v roku 2014. Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko a Chorvátsko sa zatiaľ nebudú podieľať na tejto iniciatíve, ale môžu sa k nej pripojiť neskôr.

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices