Slovensko bude mať väčšie slovo v riadení európskych leteckých navigačných služieb

lietadlo
PHOTO: Flickr.

Brusel – Slovensko sa bude priamo podieľať na presadzovaní záujmov európskych poskytovateľov v oblasti leteckých navigačných služieb. Miroslav Bartoš, riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,  sa stal podpredsedom výboru riaditeľov medzinárodného združenia poskytovateľov leteckých navigačných služieb pre Európu (CANSO European CEO Committee). CANSO reprezentuje viac ako 150 poskytovateľov leteckých navigačných služieb z celého sveta.

 „Je to veľký úspech pre Slovensko, keďže sa budeme priamo podieľať na riadení najvýznamnejšej záujmovej organizácie v oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Riadiaca funkcia v združení CANSO Slovensku otvára priestor na presadzovanie záujmov menších poskytovateľov leteckých navigačných služieb na európskom trhu voči takým silným hráčom, ako sú napr. Nemecko, Francúzsko či Veľká Británia.

Slovensko si okrem tohto úspechu zároveň upevnilo postavenie na trhu leteckých navigačných služieb. Okrem výhodnej geografickej polohy nám to umožňuje strategická dohoda s desiatkou ďalších poskytovateľov leteckých navigačných služieb. Vďaka tzv. projektu Gate One sa stávame vstupnou bránou do Európy pre letecké spoločnosti z Ázie a Stredného východu a zároveň križovatkou leteckých koridorov v regióne od Baltského až po Čierne more.

Viac..  DiscoverEU: Mladí Európania sa môžu opäť hlásiť o preukazy na cestovanie zadarmo

Dohoda umožňuje zosúladiť letecké navigačné služby tak, aby sa skrátili letové trate a zefektívnilo sa riadenie letov. „Očakávame tiež zníženie emisií a menšie meškania lietadiel, ku ktorým dochádza pre prehustený vzdušný priestor nad Európou,“ dodal M. Kóňa.

Gate One podporuje jednotné európske nebo s cieľom zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť riadenia letovej prevádzky v záujme zachovania konkurencieschopnosti regiónu. Okrem Slovenska sa do tohto projektu zapojili aj poskytovatelia leteckých navigačných služieb z Rakúska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Litvy, Maďarska, Rumunska a Slovinska.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices