Europoslanci rozpútali veľký boj proti klimatickým zmenám!

továrne CO2
PHOTO: Flickr.

Európsky parlament chce, aby firmy začali investovať do nízkouhlíkových inovácií. Tento týždeň preto schválil plány na zmrazenie aukcií časti nadbytočných povolení na emisie CO2, takzvaný backloading. Poslanci veria, že zvýšenie ich ceny obnoví motivačný účinok systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS), ktorý vznikol práve za účelom zníženia emisií skleníkových plynov.

Hlasovanie ale nebolo úplne jednoznačné. Kým za bolo 385 poslancov, s návrhom nesúhlasilo 284 ich kolegov. Systém obchodovania s emisnými kvótami ETS vznikol v roku 2005 a stanovuje celkový emisný strop EÚ, ktorý sa postupne znižuje. Do roku 2020 by množstvo emisií vyprodukovaných odvetviami, na ktoré sa vzťahuje systém ETS, malo v porovnaní s rokom 2005 klesnúť až o 21 percent.

Spoločnosti dostávajú alebo nakupujú emisné povolenia, ktoré dražia členské štáty. Jedno povolenie zodpovedá jednej tone emisií CO2. Spoločnosti môžu predávať nevyužité povolenia. Znížením ponuky povolení sa zvýši ich hodnota, čo by malo motivovať spoločnosti k investíciám do znižovania emisií, čím zároveň prispejú k boju proti klimatickým zmenám.

Následkom rastúceho prebytku emisných povolení došlo k pádu cien povolení hlboko pod úrovne, s ktorými sa počítalo pri vytváraní ETS. Európska komisia preto navrhla opatrenia, ktoré by pozdržali načasovanie aukcií časti povolení.

„Som rád, že sa nám podarilo presvedčiť kolegov o absolútnej nevyhnutnosti ‚backloadingu‘ na dosiahnutie cieľov systému obchodovania s emisiami,“ tešil sa po hlasovaní poslanec Matthias Groote. „Cieľom ETS nie je poškodiť náš priemysel, práve naopak. Spoplatnením emisií uhlíka odmeňuje inovácie a efektívnosť. Musí však vyslať jasný signál o cene. Diskusie počas klimatickej konferencie vo Varšave minulý mesiac poukázali na to, že systémy obchodovania s uhlíkom sa dostali do zlomového bodu. Je preto nanajvýš dôležité umožniť systému ETS dozrieť,“ uzatvára.

Viac..  Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

Tento nový, pozmeňovací návrh umožní Komisii vo výnimočných prípadoch upraviť harmonogram aukcií kvót v prípade, že hodnotenie dopadov pre dané priemyselné odvetvia nepreukáže významné riziko presídlenia spoločností za hranice EÚ. Do roka 2020 bude môcť Komisia podniknúť nanajvýš jednu takúto úpravu na maximálny počet 900 miliónov kvót.

 

O nin

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices