Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Eurobarometer: Ľudia dôverujú Parlamentu a chcú prácu!

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Európania naďalej pokladajú za prioritnú úlohu Parlamentu vytváranie nových pracovných miest a boj proti nezamestnanosti. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, ktorý sa šesť mesiacov pred európskymi voľbami zameral na to, ako občania vnímajú túto inštitúciu. Na otázky odpovedalo celkovo 27 624 respondentov v 28-ich členských štátoch, pričom viac ako tretina z nich pristúpi v máji 2014 k volebným urnám. Záujem o európske záležitosti sa však v období od novembra 2012 do júna 2013 znížil.

Ľudia chcú prácu

V kontexte súčasnej krízy nie je žiadnym tajomstvom, že ľudí najviac trápi nezamestnanosť.  Z výsledkov Eurobarometra je zrejmé, že obyvatelia by v tomto smere uvítali konkrétne riešenia Únie a až 34 percent opýtaných by chcelo byť viac informovaných o právach, ktoré im plynú z európskeho občianstva. Mladší respondenti prejavili nadšenie pri téme nových pracovných pozícií, za ktorou nasledovala problematika daňových podvodov a únikov. Pomerne malé zmeny v aktuálnom prieskume odhaľujú posun priorít smerom k sociálnym otázkam. Slovenská vzorka respondentov apeluje na rozvoj životného prostredia, no za kľúčovú úlohu Parlamentu považuje naďalej boj proti chudobe.

Parlament má dobrú povesť

Relatívna väčšina respondentov sa domnieva, že Parlament v nich vyvoláva pozitívnu predstavu a dôveru. V niektorých ohľadoch sa ale názory na orgán Európskej únie líšia, hlavne zásluhou kontroverzných diskusií o financovaní, bankovom dohľade či rekapitalizácii bánk. Alarmujúca je aj štatistika, že polovica Európanov si nespomína, žeby v poslednom čase zachytila v médiách niečo o dianí v Bruseli. Až tri štvrtiny opýtaných však považuje jeho úlohu za mimoriadne dôležitú, pretože určuje smerovanie európskej politiky. Občania si hravo poradili aj s vedomostným kvízom, v ktorom absolútna väčšina vie, že európske právne predpisy a rozpočet musia byť schválené Parlamentom a ostatnými členskými krajinami. Dobrou správou je, že Slováci patria medzi nadpriemer EÚ28, čo sa týka znalostí o jeho právomociach.

Viac..  Jourová bude v eurokomisii dočasne zodpovedať aj za politiku spravodlivosti

Európania sa zaujímajú o rodovú rovnosť

Celoplošný prieskum si posvietil aj na otázku hodnôt, ktoré by mal prioritne obhajovať Parlament. Na prvom mieste naďalej ostáva ochrana ľudských práv, za ktoré hlasovalo až 57 percent Slovákov. Karty sa zamiešali na druhom mieste, kde z bronzovej priečky postúpila téma rovnosti medzi mužmi a ženami, spoločne so slobodou prejavu a solidaritou medzi členskými štátmi Európskej únie. Ani otázka rodovej rovnosti nie je u nás doma ľahostajná a o jej riešenie prejavila záujem zhruba tretina respondentov.

 

O ruz

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices