Natura 2000: Krásy Európy si musíme chrániť. Zapojte sa a vyhrajte

príroda
PHOTO: Flickr.

Natura 2000 je ústredným bodom politiky EÚ v oblasti prírody a biodiverzity. Ide o celoeurópsku sieť chránených prírodných oblastí stanovených podľa smernice o ochrane biotopov z roku 1992. Cieľom siete je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších európskych druhov a biotopov. Hoci sieť zahŕňa aj prírodné rezervácie, väčšina území je v súkromnom vlastníctve. Dôraz sa kladie na to, aby bolo spravovanie týchto území v budúcnosti udržateľné z ekologického aj ekonomického hľadiska.

Európska komisia vyhlasuje ocenenie Natura 2000, ktorým chce vyzdvihnúť výnimočné postupy v oblasti ochrany prírody v Európe. Ak sa podieľate na činnostiach týkajúcich sa programu Natura 2000, mohla by to byť vaša šanca na seba upozorniť. Natura 2000 je sieť chránených oblastí s vysokým stupňom biodiverzity, ktorá pokrýva približne 20 % územia EÚ s bohatstvom flóry a fauny, od horských bukových lesov v Českej republike až po korytnačky v poľských mokradiach či delfíny pri pobreží Španielska. Popri ochrane prírody ponúka sieť množstvo prínosov aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Európania majú silný vzťah k ochrane prírody, ale len málo z nich pozná sieť Natura 2000. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že deväť z desiatich Európanov považuje zhoršovanie stavu prírodných biotopov a ohrozenie či zánik niektorých druhov zvierat a rastlín za vážny problém. Väčšina občanov sa domnieva, že úloha ochrany prírody v úsilí zabrániť ničeniu cenných území na pevnine a na mori je dôležitá (rozpätie v jednotlivých členských štátoch sa pohybuje od 99 % do 83 %). Ale len 27 % respondentov prieskumu niekedy počulo o sieti Natura 2000.

Viac..  EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Toto nové výročné ocenenie má za cieľ napraviť túto nedostatočnú informovanosť verejnosti a zároveň aj prezentovať rozmanitosť lokalít siete Natura 2000 a vyzdvihnúť výnimočnosť v širokej škále aktivít. Každý rok sa udelí päť ocenení v rôznych oblastiach, vrátane komunikácie, ochranných opatrení, socio-ekonomického prínosu, zladenia záujmov a vnímania a vytvárania sietí a cezhraničnej spolupráce.

Prihlášku môže podať ktorýkoľvek subjekt priamo zapojený do siete Natura 2000 (orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, podniky, MVO, vlastníci pozemkov, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci). Termín na podanie prihlášok je 18. február 2014. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Ocenenie Natura 2000.

Držitelia ocenení Natura 2000 v tomto inauguračnom ročníku budú oznámení v máji 2014 a ich úspechy budú ocenené počas slávnostného odovzdávania na vysokej úrovni v Bruseli.

 

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices