Manipulácie na európskych trhoch: Investori sa nabaľujú pre rozdielne právne predpisy

trh
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Investori, ktorí využívajú dôverné informácie a manipulujú s trhmi tým, že šíria nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, sa v súčasnosti môžu vyhnúť sankciám vďaka rozdielom v právnej úprave 28 členských štátov EÚ. Príslušným orgánom niektorých krajín chýbajú účinné sankčné právomoci a v iných v prípade obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom nemožno uložiť trestnoprávne sankcie. Účinné sankcie môžu mať silný odradzujúci účinok a môžu posilniť integritu finančných trhov EÚ.

Európska komisia preto 20. septembra 2011 navrhla pravidlá pre celú EÚ, ktorými sa zaistili minimálne trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom. Komisia v júli 2012 predložila zmeny svojho pôvodného návrhu s cieľom jasne zakázať manipuláciu s referenčnými hodnotami vrátane sadzieb EURIBOR a LIBOR a postaviť takúto manipuláciu do roviny trestného činu.

Komisia tým, že navrhuje tieto pravidlá, po prvýkrát využíva nové právomoci na základe Lisabonskej zmluvy, aby presadila politiku EÚ prostredníctvom trestnoprávnych sankcií. V návrhu smernice sa od členských štátov požaduje, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, že trestné činy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom budú predmetom trestnoprávnych sankcií. Od členských štátov sa bude takisto požadovať, aby ukladali trestnoprávne sankcie za nabádanie na zneužívanie trhu a jeho napomáhanie, ako aj za pokus o spáchanie takýchto trestných činov. Smernica dopĺňa samostatný návrh nariadenia o zneužívaní trhu, ktorý schválil Európsky parlament 10. septembra 2013 a ktorým sa zlepšuje existujúci legislatívny rámec EÚ a posilňujú sa administratívne sankcie.

Viac..  Predaj nových áut v EÚ vzrástol vo februári o 10,1 %

ČO ZNAMENÁ NOVÁ DOHODA?

– vzniknú spoločné definície EÚ pre trestné činy zneužívania trhu, ako je obchodovanie s využitím dôverných informácií, neoprávnené sprístupnenie informácií a manipulácia s trhom,

– vznikne spoločný súbor trestnoprávnych sankcií vrátane pokút a odňatia slobody na štyri roky za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a odňatia slobody na dva roky za neoprávnené sprístupnenie dôverných informácií,

– právnické osoby (spoločnosti) budú niesť zodpovednosť za zneužívanie trhu,

– členské štáty musia stanoviť súdnu právomoc pre tieto trestné činy v prípade, že sa vyskytnú v členskom štáte alebo ak je páchateľ štátnym príslušníkom,

– členské štáty musia zabezpečiť, aby súdne orgány a orgány presadzovania práva, ktoré sa zaoberajú týmito zložitými prípadmi, boli dostatočne odborne pripravené.

O red

Odporúčame pozrieť

Borrell: EÚ pracuje na rozšírení sankcií voči Iránu po jeho útoku na Izrael

Niektoré členské štáty EÚ v reakcii na útok Teheránu na Izrael vyzvali na rozšírenie sankcií …

Consent choices