eú
PHOTO: © European Union, 2013

V EÚ rastie viera v oživenie hospodárstva

eú
PHOTO: © European Union, 2013

Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktoré boli uverejnené, začínajú Európania vnímať hospodársku situáciu v Európe o čosi optimistickejšie. Viac ako polovica Európanov (51 %) uviedla, že budúcnosť EÚ vidí optimisticky (na jar 2013 zaznamenal Eurobarometer len 49 %; pozri prílohu). Celkovo 43 % občanov (teda o jeden percentuálny bod viac v porovnaní s prieskumom uskutočneným na jar 2013) sa domnieva, že EÚ sa uberá správnym smerom, aby prekonala krízu a bola schopná čeliť novým globálnym výzvam. Optimistickejšie je vnímaný aj vývoj zamestnanosti, keďže počet Európanov, ktorí sa domnievajú, že vplyv krízy na zamestnanosť dosiahol vrchol, vzrástol o 4 percentuálne body (z 36 % na 40 %).

PROBLÉMY PRETRVÁVAJÚ

Nezamestnanosť (49 %, -3), celková hospodárska situácia (33 %, bez zmeny), inflácia (20 %, bez zmeny) a verejný dlh (15 %, -1) sú štyri hlavné oblasti s problémami, ktorým Európania čelia na vnútroštátnej úrovni. Jednotlivcov však najviac trápi inflácia (40 %, -1). Za hlavné problémy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, považujú Európania celkovú hospodársku situáciu (45 %, -3), nezamestnanosť (36 %, -2) a verejné financie členských štátov (26 %, -4).

Írsko stredobodom pozornosti: Z výsledkov prieskumu vo chvíli, keď Írsko opúšťa svoj záchranný program, vyplýva, že írski občania vnímajú hospodársku situáciu vo svojej krajine omnoho pozitívnejšie. Počet Írov, ktorí očakávajú, že sa hospodárska situácia v nasledujúcom roku zlepší, sa zvýšil o 12 percentuálnych bodov, pričom počet občanov Írska, ktorí považujú stav svojho národného hospodárstva za dobrý, sa zvýšil o 11 percentuálnych bodov.

Viac..  Júlia Navaľná: „Ak chcete poraziť Putina, bojujte s jeho zločineckým gangom"

Podpora vyjadrená hospodárskej a menovej únii s eurom ako jednotnou menou sa takmer nezmenila – vyslovila sa za ňu viac ako polovica Európanov (52 %, +1 od jari 2013). V 21 členských štátoch sa absolútna väčšina respondentov vyjadrila v prospech eura, pričom najvyššie úrovne boli zaznamenané v Luxembursku (79 %), v Slovinsku (78 %), na Slovensku (78 %), v Estónsku (76 %) a vo Fínsku (75 %).

Jesenný Eurobarometer 2013 je najnovším vydaním prieskumu verejnej mienky, ktorý dvakrát ročne organizuje Európska komisia. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov od 2. do 17. novembra 2013. Na pohovoroch sa zúčastnilo celkovo 32 409 ľudí zo všetkých 28 členských štátov EÚ a z 5 kandidátskych krajín (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Island, Čierna Hora a Srbsko).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices