európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Pomôžte Európskej komisii! Napíšte jej, ako sa vám „dýcha“

európska komisia
PHOTO: redakcia/Sídlo Európskej komisie – Štrasburg.

Európska komisia má záujem spoznať názory na smernicu o „Infraštruktúre pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve“. Ide o celoeurópsku iniciatívu známu pod názvom INSPIRE, ktorá má pomôcť verejným orgánom, občanom a podnikom spoločne využívať geografické, sociálno-ekonomické a environmentálne údaje. Cieľom konzultácie je zhromaždiť poznatky o skúsenostiach jednotlivých používateľov a osôb, ktoré takéto priestorové údaje vytvárajú, pracujúcich pre súkromný i akademický sektor alebo využívajúcich takéto údaje ako samostatní občania. Tým by sa pomohlo zlepšiť poskytovanie informácií pre politiky a činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

Reakcie na problémy ako znečisťovanie životného prostredia, strata biologickej diverzity a prevencia pred prírodnými katastrofami si vyžadujú kvalitné údaje a informácie o životnom prostredí, ktorých poskytovanie má zabezpečiť smernica INSPIRE. Smernica sa uplatňuje od roku 2007 a Komisia dnes hľadá spôsoby, ako ju prispôsobiť neskoršiemu vývoju.

Do konzultácie sa môžu zapojiť všetci. Obzvlášť vítaní sú respondenti, ktorí majú skúsenosť s iniciatívou INSPIRE. Budú požiadaní, aby vyjadrili svoj názor na také témy, ako sú napr. úrovne dokumentácie priestorových údajov a služieb, ako aj na to, či iniciatíva INSPIRE umožňuje používanie, hľadanie, prehliadanie a sťahovanie priestorových údajov a služieb, ktoré potrebujú.

Viac..  Zastúpenie EK na Slovensku, veľvyslanci a diplomati si uctia pamiatku Kuciaka a Kušnírovej

Vítané sú takisto názory na služby poskytované Európskym geoportálom a inými internetovými portálmi s prístupom ku geografickým informáciám.

Respondenti by mali poskytnúť svoj názor na relevantnosť iniciatívy INSPIRE, užitočnosť jej opatrení, jej nákladovú efektívnosť a vykonávanie. Európsku komisiu zaujíma aj to, či sa stretli s pozitívnymi a/alebo negatívnymi účinkami presahovania iniciatívy INSPIRE v oblasti environmentálnej politiky a vo vzťahu k ostatným politikám, ako napr. elektronická verejná správa.

Konzultácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ. Vyjadriť svoj názor k jednotlivým otázkami môžete TU.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Utrpenie pána Šipoša a jeho rodiny stále nekončí

Pojednávanie na Okresnom súde v Trnave prinieslo nový rozsudok v tomto skoro 3 roky ťahajúcom …

Consent choices