Nelegálna práca v EÚ dosahuje takmer 19% HDP. Europoslanci chcú prísnejšie inšpekcie

robotníci
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Personálne a finančné zdroje na vykonávanie inšpekcií práce by mali byť posilnené s cieľom zintenzívniť boj proti nelegálnej práci, fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti a sociálnemu dumpingu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

„Národné inšpektoráty práce zohrávajú dôležitú úlohu pri zavádzaní sociálnej legislatívy do praxe a zabezpečovaní spravodlivých a rovnakých podmienok v rámci EÚ. Boj proti nelegálnej práci, ktorej miera v súčasnosti dosahuje 18,8% HDP Európskej únie, by mohol zvýšiť daňové príjmy a príspevky do národných systémov sociálneho zabezpečenia. Inšpekcia práce trpí nedostatkom personálu a je obmedzovaná vo svojom úsilí o cezhraničnú spoluprácu,“ uviedla spravodajkyňa Jutta Steinruck (S&D, DE).

Posilnenie cezhraničnej spolupráce

Poslanci požadujú vytvorenie európskej platformy pre inšpektoráty práce na monitorovanie nelegálnej práce, ktorá by mala posilniť cezhraničnú spoluprácu a identifikovať a evidovať podniky fungujúce len prostredníctvom poštovej schránky.

Parlament zároveň požiadal Komisiu, aby preskúmala výhody zavedenia európskej karty sociálneho poistenia alebo iného elektronického dokumentu s platnosťou v celej EÚ, s cieľom uľahčiť výmenu údajov avšak pri rešpektovaní prísnych ustanovení o ochrane osobných údajov. Komisia by tiež mala vykonať pilotný projekt európskeho mechanizmu včasného varovania zameraného na nelegálnu prácu.

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Uznesenie, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 586 (za): 58 (proti): 47 (zdržalo sa), zároveň poukazuje na nevyhnutnosť prijatia ďalších opatrení na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti sociálnemu dumpingu.

Sociálne zabezpečenie

Parlament tiež pomerom hlasov 587 (za): 65 (proti): 39 (zdržalo sa) schválil samostatné nelegislatívne uznesenie, v ktorom poslanci vyzvali na primeranú sociálnu ochranu rastúceho počtu samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a lepšiu koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov.

O red

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices