auto na elektrinu
Auto na elektrický pohon. PHOTO: redakcia/red.

Do roku 2020 budú musieť v EÚ jazdiť ekologickejšie autá. Toto sú nové pravidlá

auto na elektrinu
Auto na elektrický pohon. PHOTO: redakcia/red.

Horná hranica emisií CO2 pre nové ľahké úžitkové vozidlá predávané v rámci EÚ by mali byť do roku 2020 znížené zo súčasných 203 g/km na 147 g/km. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý schválil Európsky parlament. Nariadenie, na ktorého znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami životného prostredia členských štátov, tiež vyzýva na zavedenie spoľahlivejšej metódy testovania emisií CO2.

„Po náročných rokovaniach sa nám podarilo dospieť k výsledku. Som rád, že sme neustúpili tlakom na zmenu tohto cieľa. Nakoľko je životnosť ľahkých úžitkových vozidiel vyššia, ako životnosť osobných automobilov, je vhodné pridŕžať sa cieľa, ktorý sme si stanovili,“ vyhlásil spravodajca novej legislatívy, poslanec Holger Krahmer (ALDE, DE), ktorého správa bola schválená pomerom hlasov 552 (za): 110 (proti): 12 (zdržalo sa ).

Nová hraničná hodnota vo výške 147 g/km (od roku 2020) predstavuje zníženie najvyššieho možného priemeru emisií CO2 celej flotily ľahkých úžitkových vozidiel o hmotnosti 2,610 ton (bez nákladu) až 3,500 ton (s nákladom), ktoré sú vyrobené jedinou automobilovou spoločnosťou a zaregistrované v EÚ. Nové pravidlá sa budú na základe dohody Parlamentu a Rady týkať všetkých spoločností, ktoré vyrobia viac ako 1.000 vozidiel ročne.

Výrobcovia ľahkých úžitkových vozidiel tak budú nútení zamerať sa na výrobu ekologickejších modelov v takom rozsahu, aby vyvážili väčšiu mieru znečistenia ťažších vozidiel a do roku 2020 dosiahli celkový priemer emisií zaregistrovaných automobilov z ich flotily vo výške 147 g/km. Prekročenie limitu povedie k sankciám.

Viac..  Jozef Mihál podrobne o norme Euro 7: Čo to bude znamenať pre automobilky a pre ľudí

Stop „superkreditom“ po roku 2018

Výrobcovia automobilov sa pri znižovaní hornej hranice uhlíkovej stopy ich automobilov môžu v súčasnosti oprieť o takzvaný systém superkreditov, ktorý pri výpočte emisií CO2 celej flotily zvýhodňuje automobily produkujúce menej ako 50 g/km. Platnosť superkreditov však nebola predĺžená, a tak uplynie 1. januára 2018.

Dôveryhodné testovacie metódy

Schválený text poukazuje na medzery v aktuálnom testovacom protokole (nový európsky jazdný cyklus – NEDC) skúmajúcom úroveň ochrany životného prostredia, ktorý výrobcovia automobilov využívajú na určenie hodnôt spotreby paliva a emisií. Tie sú podľa poslancov za normálnych okolností pri vedení vozidla temer nedosiahnuteľné.

Parlament preto požaduje, aby bol súčasný protokol čo najskôr nahradený celosvetovým skúšobným postupom pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP), ktorý vypracovala OSN. V procese rokovaní o finálnom znení legislatívy sa poslancom podarilo zaviazať Komisiu k tomu, aby bol WLTP uplatňovaný v čo najskoršom možnom termíne.

Viac sa dozviete v priloženom videu.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices