Európsky parlament spresnil pravidlá označovania medu

med
PHOTO: Flickr.

Parlament podporil návrh definujúci peľ ako prirodzený stavebný prvok medu, a nie ako jeho zložku. Med, na ktorého celkovom objeme sa geneticky modifikovaný peľ podieľa aspoň 0,9 percentami, tak bude musieť byť označený.

“Diskusia o peli ako zložke alebo stavebnom prvku medu vznikla v dôsledku odlišných dopadov oboch možností na jeho označovanie. Ak peľ bude aj naďalej považovaný za stavebný prvok medu, prítomnosť akéhokoľvek množstva geneticky modifikovaného peľu nepovedie k jeho označeniu. Podľa nariadenia o geneticky modifikovaných potravinách je totiž označenie povinné iba v prípade, že geneticky modifikovaný materiál tvorí viac ako 0,9% celého produktu. Nakoľko podiel peľu v mede sa pohybuje okolo 0,5%, nikdy neprekročí hranicu 0,9%,“ uviedla spravodajkyňa Julie Girling (ECR, UK).

Poslanci schválili definíciu peľu ako stavebného prvku medu pomerom hlasov 430 (za): 224 (proti): 19 (zdržalo sa). Parlament tak odmietol návrh svojho výboru pre životné prostredie, ktorý v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z roku 2011 definoval peľ ako zložku medu.

Pravidlá označovania

Na základe dnešného rozhodnutia Európskeho parlamentu musí byť med, na ktorého celkovom objeme sa geneticky modifikovaný peľ podieľa viac ako 0,9 percentami, označený v súlade so súčasnou legislatívou upravujúcou označovanie geneticky modifikovaných potravín.

Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

V prípade, že by Parlament rozhodol o definovaní peľu ako zložky medu, označenie by bolo povinné vždy, ak by geneticky modifikovaný peľ tvoril viac ako 0,9% celkového objemu peľu v mede.

Právny problém

Súčasná legislatíva výslovne neuvádza, či peľ v mede je alebo nie je jeho zložkou. Európsky súdny dvor v septembri 2011 rozhodol, že peľ je zložkou medu. Výrobcovia medu tak boli nútení uviesť peľ v zozname zložiek na obale produktu. Legislatívny návrh Komisie, ktorý dnes schválil Parlament, však definuje peľ ako stavebný prvok medu, a nie ako jeho zložku.

Parlament zároveň splnomocnil spravodajkyňu, aby začala rokovania s gréckym predsedníctvom Rady EÚ o finálnom znení legislatívy, ktorá by tak mohla byť schválená v prvom čítaní.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices