Anna Záborská
Anna Záborská v Európskom parlamente, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Europoslankyňa Záborská: Bezdomovectvo je čierna škvrna na celej EÚ

Anna Záborská
Anna Záborská v Európskom parlamente, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Počas minulého týždňa zasadli europoslanci opäť do poslaneckých lavíc v Štrasbugu. Na plenárnom zasadnutí  bola aj europoslankyňa Anna Záborská (KDH, EPP).

Povedzte nám, čo bolo podľa vás na tomto plenárnom zasadnutí najdôležitejšie a ako ste hlasovali?

– Na tejto schôdzi bolo viacero technických a špecializovaných dokumentov a my poslanci berieme pri hlasovaní do úvahy návrh tieňových spravodajcov, ktorí sú poverení sledovať tieto dokumenty. Väčšina dokumentov bola z tejto kategórie. Medzi týmito správami som nezaregistrovala nič hodné osobitného zreteľa.

Mňa zaujali dve správy, o ktorých sme hlasovali. Boli to Stratégia Európskej únie v boji proti bezdomovectvu a Akčný plán EÚ k elektronickému systému zdravotnej starostlivosti do roku 2020. Samozrejme, že som ich obe podporila.

Mohli by ste nám priblížiť stratégiu EÚ v boji proti bezdomovectvu?

– Bezdomovectvo sa stalo vo všetkých členských štátoch súčasťou každodenného života. Táto správa sa hneď v prvom bode odvoláva na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Správne, lebo aj ja som presvedčená, že pri bezdomovectve je porušovaný tento základnejší dokument. Bezdomovci sú skutočne najchudobnejší alebo minimálne sú celkom na konci škály sociálneho vylúčenia. Európska únia si to uvedomuje a snaží sa, aby sa členské štáty touto problematikou zaoberali. Existuje Európsky sociálny fond, Fond na podporu najnúdznejším a EÚ chce, aby jednotlivé štáty spolupracovali s týmito fondmi. Táto správa žiada Európsku komisiu, aby mapovala situáciu a podávala správu o tom, ako sa bezdomovectvo v jednotlivých krajinách vyvíja. Je veľmi ťažké predstaviť si jednotný program pre celú EÚ. Jednotlivé štáty a ich kultúra sú rozdielne. Jedno je však isté,  bezdomovectvo je určite čiernou škvrna na celej EÚ. Momentálne v čase krízy bezdomovectvo narastá, ale na druhej strane, nedá sa vyhovárať len na krízu. Bolo to tu aj vtedy, keď kríza nebola. Príčinu nárastu bezdomovectva vidím skôr v oslabení rodinných vzťahov, rozpade manželstiev a z toho vyplyvajúcej nedostatočnej solidarite medzi generáciami.

Čo si myslíte o toľko kritizovanej správe Estrela, ktorá sa opäť do Európskeho parlamentu vrátila?

– O tejto správe sme rokovali na pléne v novembri a v decembri minulého roku. Prvýkrát bola táto správa, vzhľadom na veľké nezrovnalosti, vrátená na prepracovanie do Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Použila sa tam zvláštna a neštandardná zrýchlená procedúra bez toho, aby bola otvorená rozprava, aby bola daná možnosť podávania pozmeňovacích návrhov a stanovené dátumy, podľa ktorých má opätovné prerokovávanie prebiehať. Vo Výbore bola  správa  začiatkom decembra opätovne schválená a o pár dní na to predložená plenárnemu zasadnutiu. Na zasadnutie pléna Európska ľudová strana spolu s politickou skupinou ECR predložili  alternatívnu rezolúciu, ktorá bola Parlamentom prijatá. Rokovací poriadok hovorí, že keď Parlament príjme alternatívnu rezolúciu, už sa ďalej o bode nehlasuje. Alternatívna rezolúcia vychádzala zo zmlúv EÚ, ktoré hovoria, že poskytovanie a organizovanie zdravotnej starostlivosti a otázka vzdelávania patrí medzi piliere právomocí národného štátu. Keď to zhrniem, parlament usúdil, že správa pani Estrela zasahuje do právomoci členských štátov a preto prijal alternatívnu rezolúciu, ktorá tento fakt konštatuje.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Musíme prehodnotiť ciele "Green Dealu"

Mala by podľa vás prebiehať na školách sexuálna výchova?

– Záleží na tom, čo berieme ako sexuálnu výchovu. Určite deti by mali byť vzdelávané v biológii ľudského tela a aj v spoločenských súvislostiach ich reprodukcie. Ja si myslím, že správa Estrela bude určitým impulzom, aby sa o tom diskutovalo v členských štátoch, aby sa našiel spôsob ako deti vzdelávať v otázkach reprodukcie, zodpovedného rodičovstva a v príprave na partnerský či manželský život. Ja nie som proti tomu, aby deti boli informované, ale musí to byť v súlade a so súhlasom rodičov. Dieťa nemôže počuť v škole iné a doma iné. Nakoniec výchova a vzdelávanie detí je základné právo rodičov zakotvené aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a nakoniec aj v našej Ústave. Aj keby nebolo publikované je to právo rodičov, čiže rozhodnúť musia rodičia a nie Európsky parlament.

Ďakujeme za rozhovor, europoslankyňa Anna Záborská odpovedala na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices