werner hoyer
Werner Hoyer, prezident EIB. PHOTO: © European Union, 2014

Prezident EIB: Až keď nastane zlepšenie pracovných trhov budeme môcť povedať, že kríza pominula

werner hoyer
Werner Hoyer, prezident EIB.
PHOTO: © European Union, 2014

Európske hospodárstvo možno vykazuje určité znaky zlepšenia, ale mnohí ľudia musia ešte pocítiť jeho prínos, pretože nezamestnanosť aj životné náklady sú stále vysoké. Európska investičná banka (EIB) zohráva kľúčovú úlohu pri podpore rastu a zamestnanosti v EÚ. Prezident EIB Werner Hoyer vystúpil 25. novembra vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, aby predložil výročnú správu banky za rok 2012. Využili sme túto príležitosť a spýtali sme sa ho, ako by EIB mohla napomôcť oživeniu Európy.

Rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020, ktorý sa tiež označuje ako viacročný finančný rámec, bude disponovať menšími finančnými prostriedkami ako počas predchádzajúcich období, pričom rozpočty členských štátov sú naďalej pod tlakom. Stúpne v záujme podpory rastu a zamestnanosti v EÚ význam pôžičiek EIB a budú sa nimi kompenzovať úsporné opatrenia?

V rámci reakcie na krízu, Európska investičná banka urobila tento rok zámerný obrat a preorientovala sa z procyklického na proticyklické zameranie. Tento krok sa mohol zrealizovať vďaka tomu, že členské štáty sa rozhodli podstatne posilniť jej kapitál a prispieť 10 miliardami EUR.

Na oživenie rastu a vytváranie pracovných miest v Európe zintenzívnime počas tohto roka a v nasledujúcich dvoch rokoch naše úverové činnosti o viac ako 40 %, čo predstavuje takmer 70 miliárd EUR. Očakávam, že skupina EIB bude vo viacročnom rámci na obdobie 2014 – 2020 zohrávať významnejšiu úlohu.

Poskytuje EIB osobitnú pomoc krajinám EÚ, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej situácii?

Výrazne sa angažujeme v efektívnom poskytovaní značných úverov periférnym krajinám v Európe, ktoré kríza zasiahla najsilnejšie, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Náš úverový cieľ pre malé a stredný podniky na rok 2013 presahuje o viac ako 50 % úroveň z roku 2012. Celková podpora skupiny EIB určená malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou prekročí 20 miliárd EUR.

Viac..  Komisia schválila slovenské opatreniena podporu nového závodu spoločnosti Volvo Cars

Aby sme sa však chápali správne: náš obchodný model je založený na vyváženom portfóliu v rámci celej Európskej únie. Pre našich investorov je to mimoriadne dôležité.

Myslíte si, že finančná a banková kríza už je za nami? Čo čaká Európu teraz: oživenie alebo stagnácia?

Európa zareagovala na krízu súvislou a dôslednou stratégiou, ktorá prináša výsledky: zmenšili sa rozdiely a zlepšila sa konkurencieschopnosť, najmä v južných krajinách. Írsko a Španielsko sa chystajú vystúpiť z podporných programov. Na konci tunela sa objavuje svetlo, nemôžeme však podľahnúť uspokojeniu, najmä ak vezmeme do úvahy vysokú mieru nezamestanosti. Len vtedy, keď nastane zlepšenie situácie v každodennom živote, v reálnej ekonomike, najmä na pracovných trhoch, môžeme tvrdiť, že kríza je prekonaná.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices