výbor regiónov
Výbor regiónov, Európsky parlament, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Regióny EÚ zhltnú ročne tretinu rozpočtu! Na vyrovnávanie rozdielov

výbor regiónov
Výbor regiónov, Európsky parlament, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

EÚ nie je iba o Európe, ale aj o regiónoch. Viac ako tretina rozpočtu sa každoročne investuje do regiónov s cieľom stimulovať rast, vytvoriť pracovné miesta, podporiť konkurencieschopnosť a zvýšiť udržateľnosť a životnú úroveň. Pomáha sa tak aj členským štátom pri znižovaní regionálnych a sociálnych rozdielov. Keďže EP hlasuje tento týždeň o rozpočte, ktorého súčasťou je financovanie regiónov, pozrime sa na štyri úspešné príbehy spolufinancované z fondov Únie určených na regionálnu politiku.

Parlament v utorok 19. novembra hlasuje o dlhodobom rozpočte Únie na obdobie 2014 – 2020. Nasledujúci deň poslanci hlasujú o dohode dosiahnutej s Radou o reforme kľúčového nariadenia, ktoré sa týka európskych fondov určených pre regionálnu politiku. Cieľom nových pravidiel je zníženie byrokracie. Poslanci chcú takisto zabezpečiť flexibilnejšie plánovanie a väčší vplyv pre regionálnych partnerov. Z rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 je pre regionálnu politiku so zameraním na rast a pracovné miesta určených 325 miliárd EUR.

Ciele siahajú od zlepšenia riadenia odpadu po podporu dopravných spojení.

Španielsky Ecoparque de La Rioja bol inaugurovaný v roku 2003 vďaka 12,5 miliardám EUR z fondov EÚ. Zariadenie spracuje 148 000 ton odpadu za rok a vyrába produkty ako bioplyn, kompost a dosť elektriny na zabezpečenie mesta s 20 000 obyvateľmi. Dvere ekoparku sú takisto otvorené pre návštevníkov s cieľom pomôcť zvýšovať informovanosť o environmentálnych otázkach.

V dôsledku zvýšeného objemu obchodu sú v regióne Baltického mora potrebné integrovanejšie a viac udržateľné dopravné spojenia. V rámci Integrovaného Logistického centra sietí v regióne Baltického mora (The Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region – InLoC) boli vybudované siete spolupráce v dopravnom reťazci a vyhodnotené logistické centrá v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. Projekt rozšírenia prístavu Muuga v Estónsku ako aj ďalšie príslušné projekty sa už začali. Do projektu InLoC EÚ investovala iba o niečo viac ako jeden milión EUR.

Viac..  Európska panelová diskusia občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti

Kreatívne poradenské centrum (KCC) v Berlíne, Nemecko, podporuje odvetvia tvorivej činnosti v meste, a to ponukou cenného poradenstva pre podnikateľov. KCC od roku 2008 úspešne pomohlo 111 projektom ponukou poradenstva v oblasti riadenia, pomoci pri hľadaní financovania a príležitostí na nadväzovanie kontaktov. EÚ projekt podporila príspevkom vo výške 525 000 EUR.

V Parku vedy a techniky Univerzity v Porte (UPTEC) v Portugalsku sa spájajú technológia, odvetvia kreatívnej činnosti, námorná veda a biotechnológia. Vďaka investícii EÚ vo výške 15,4 milióna EUR projekt podporil tvorbu pracovných miest a podnikanie v regióne. Ide o približne 110 podnikov vrátane 95 začínajúcich podnikov, 5 veľkých podnikov a 5 súkromných inovačných centier. Z 800 vytvorených pracovných miest bolo 95 % naplnených univerzitnými absolventmi bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices