Vzdušný priestor nad EÚ bude čoskoro preplnený! Chýba jednotné riadenie letov

lietadlá
PHOTO: Flickr.

V európskom vzdušnom priestore sa každý deň uskutoční približne 27 tisíc letov. Bez integrovaného a efektívneho systému riadenia vzdušného priestoru hrozí, že nebo nad Európou bude preplnené a zavládne chaos. Európska komisia prišla s návrhom jednotného európskeho priestoru, v rámci ktorého by sa odstránili jednotlivé vzdušné hranice. Umožnilo by to lepšie organizovať letovú premávku, aby bola efektívnejšia, konkurencieschopnejšia a bezpečnejšia. Plány však idú pomaly.

Vzdušný priestor EÚ je momentálne štrukturovaný podľa národných hraníc. 28 vnútroštátnych systémov spravuje približne 60 stredísk letových prevádzok.

Slabá efektivita

Pre túto roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru lietadlá v Európe často nemôžu využívať priame trasy, čo v praxi znamená dlhšiu dobu letu, meškanie, vyššiu spotrebu paliva a viac CO2 v ovzduší. Tieto dodatočné náklady za cca 5 miliárd EUR ročne často znášajú letecké spoločnosti a teda aj pasažieri.

Projekt jednotného európskeho neba

Projekt na spoločné európske nebo bol predložený už koncom 90tych rokov. Jeho cieľom bolo zrušenie vzdušných hraníc a vznik jednotného vzdušného priestoru. Prvý balíček opatrení pod názvom SES1 sa prijal v roku 2004. Očakávané výsledky však nepriniesol a tak ho v roku 2009 aktualizovali ako SES2. Súčasný návrh známy ako SES2+ má za cieľ urýchliť reformu riadenia letovej premávky.

Viac..  Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Podľa plánu by sa súčasných 28 štátnych blokov riadenia letovej premávky nahradilo 9 regionálnymi.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices