benova
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

M. Flašíková Beňová: Rovnaké práva pre LGBTI osoby je nevyhnutné podporovať

benova
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa.
PHOTO: © European Union, 2014

Boj proti diskriminácii je jednou zo základných povinností a priorít Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z viacerých minulých, ako aj v súčasnosti platných prepisov, politík a dokumentov. Napriek početným iniciatívam patrí medzi často sa objavujúce formy diskriminácie taká, ktorá je založená na sexuálnej orientácii. LGBTI osoby sú jej vystavované navzdory tomu, že vždy boli a aj budú súčasťou našej spoločnosti.

Jej zabraňovaním sa zaoberá plán EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Predstavuje jednu z hlavných tém tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Dnes sa o ňom diskutuje v pléne a na zajtra je plánované hlasovanie.

Európsky parlament (EP) vyvíjal v tejto oblasti viaceré snahy. Už desaťkrát v rôznych rezolúciách požadoval od Európskej komisie (EK) vypracovanie plánu na boj proti tejto forme diskriminácie.

„Výzvy smerom k Európskej komisii doposiaľ neboli úspešné. Vznikla tak motivácia pre vypracovanie vlastného materiálu zo strany Európskeho parlamentu,“ priblížila dianie ohľadom prípravy dokumentu poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Podľa nej ide o iniciatívu, ktorá má byť základom pre ďalšiu prácu nového Parlamentu a Komisie, ktoré vzídu z blížiacich sa volieb. „Nejde o právne záväzný dokument pre členské štáty, ako sa ho snažia nepravdivo interpretovať niektorí tzv. aktivisti. Snahou je podporiť diskusiu a ponúknuť návody riešení každodenných problémov ľudí patriacich k určitej menšine,“ uviedla poslankyňa, podľa ktorej EÚ momentálne chýba komplexná politika zameraná na ochranu práv LGBTI osôb.

Viac..  Týždeň v EP: Azyl a migrácia, umelá inteligencia, bezpečnosť hračiek a greenwashing  

Plán sa zameriava na zabraňovanie diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v oblastiach ako sú zamestnávanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sloboda zhromažďovania a prejavu, či azylová politika. „Odmietam klamlivé tvrdenia o tom, že plán vytvára osobitné práva pre LGBTI ľudí. Naopak, snaží sa len, aby základné práva garantované zo strany EÚ, boli patrične zabezpečené aj pre takéto osoby,“ zdôraznila Monika Flašíková Beňová. Navyše, podľa nej nejde len o samozvanú iniciatívu zo strany Európskeho parlamentu.

Na vypracovanie komplexnej politiky v danej oblasti totiž vyzvalo EK jedenásť zodpovedných ministrov z členských štátov EÚ. Napríklad aj z Francúzska, Chorvátska, alebo s nami susediaceho Rakúska. „Vo viacerých krajinách už navyše boli podobné politiky prijaté alebo sa o nich intenzívne diskutuje na rôznych úrovniach,“ uzavrela poslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices